Espresso

29 sierpnia 2011

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3
29.08.2011

Kulturowy i konsumencki raport „Męskość 2011”

Semiotic Solutions Polska, Insight Shot oraz firma Metafora w sierpniu 2011 r. przygotowały pierwszy w Polsce syndykatowy raport „Męskość 2011”. Wykorzystuje on wnioski z badań przeprowadzonych czterema metodami jakościowymi. Połączono metody analiz semiotycznych, analiz głębokich metafor, wywiadów etnograficznych oraz zogniskowanych wywiadów grupowych. Efektem jest materiał pokazujący, czym jest męskość w polskiej kulturze, co znaczy męskość oraz jak się zmienia podejście do męskości wśród kobiet i mężczyzn.

Poprzednie Następne