Opłaty za niezamówione usługi – zarzuty prezesa UOKiK wobec UPC Polska
  • 0
  • 1
8.08.2023

Opłaty za niezamówione usługi – zarzuty prezesa UOKiK wobec UPC Polska

Prezes UOKiK postawił zarzuty UPC Polska, spółce grozi kara do 10 proc. obrotów. Klienci UPC zostali obciążeni opłatą za dodatkowe kanały telewizyjne i wyższą prędkość internetu, choć tych świadczeń nie zamawiali. Świadczenie nowych usług powinno odbywać się na wniosek lub za uprzednią zgodą konsumentów.

W ramach programu „Więcej korzyści dla Ciebie” spółka UPC Polska w okresie od 1 lutego 2019 r. do 1 kwietnia ub.r. podwyższała abonament klientom mającym umowy na czas nieoznaczony. Konsumenci otrzymywali od spółki wiadomości, z których dowiadywali się, że będą mieli dostęp do większej liczby kanałów (w tym programów premium) lub szybszy internet. Wiązało się to z wprowadzeniem dodatkowej opłaty od 4 do 8 zł w zależności od posiadanego pakietu.

Abonenci mogli:

  • całkowicie wypowiedzieć umowę ze spółką;
  • zgłosić rezygnację z tych zmian przed ich wprowadzeniem;
  • korzystać z oferty.

Mieli przy tym w dalszym ciągu możliwość przez 6 miesięcy zrezygnować z niej i otrzymać zwrot różnicy w abonamencie. Wszystkie te opcje oznaczały jednak, że to na konsumentów zostanie przerzucony ciężar braku wyrażenia zgody na nowe usługi, których nie zamawiali. W umowach zawieranych z konsumentami takie działanie jest prawnie zakazane.

W ocenie prezesa UOKiK program „Więcej korzyści dla Ciebie” zakładał świadczenie usług o innych parametrach niż te, które zamówili konsumenci

Były to dla nich produkty nowe. Jednocześnie przedsiębiorca nie uzyskał zgody ani wyraźnego oświadczenia woli klientów w zakresie ich uruchomienia i naliczania dodatkowych opłat.

Niedopuszczalne jest pobieranie opłat za niezamówione produkty i usługi. Pamiętajmy, że włączenie jakichkolwiek świadczeń, odpłatne dodanie ich do wcześniej zawartej umowy musi się odbyć za wyraźną i świadomą zgodą konsumentów. Brak odpowiedzi takiej zgody nie stanowi. Spółka UPC Polska narzuciła swoim klientom kształt produktów i ich wyższą cenę. Następnie zobligowała ich do podjęcia działań w celu zablokowania zmian, o które nie wnioskowali – mówi prezes UOKiK, Tomasz Chróstny.

Sytuacji nie zmieniło to, że UPC Polska umożliwił klientom bezkosztowe zrezygnowanie z nowych usług w ciągu sześciu miesięcy

Przedsiębiorca nie powinien jednostronnie:

  • zmieniać zakresu świadczonych usług;
  • uruchamiać nowych,

a następnie wymagać od konsumentów opłacania wyższego abonamentu za niezamówione produkty lub wycofania się z nowych warunków.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta (art. 5), spełnienie przez przedsiębiorcę świadczenia niezamówionego przez konsumenta, takie jak to zaproponowane przez UPC, następuje na ryzyko przedsiębiorcy. Nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara do 10 proc. obrotu.

  • 1
UPC Polska z zarzutami UOKiK
 

8 sierpnia 2023

7 sierpnia 2023