Można zgłaszać prace do konkursu Strefa Studenta
  • 0
  • 1
18.12.2018

Można zgłaszać prace do konkursu Strefa Studenta

Strefa Studenta to konkurs w ramach Targów Packaging Innovations. Kierowany jest do młodych projektantów. Prace konkursowe można zgłaszać do 25 lutego 2019 r.

Konkurs daje szansę na rozpoczęcie kariery, nawiązanie pierwszych kontaktów biznesowych i pozyskanie poważnych zawodowych zleceń.

Ósma edycja Strefy Studenta po raz pierwszy zostanie rozstrzygnięta w trzech kategoriach:

  • kategoria Wrażenie. Estetyczne, nowoczesne, zaskakujące, określające zapakowany produkt, a przede wszystkim wyróżniające się na półce. Takie właśnie powinno być opakowanie w tej kategorii. Nie bez znaczenia będzie również proces projektowy. Nieszablonowe pomysły i nienaganne wykonanie to podstawowe elementy oceny projektu.
  • kategoria Funkcjonalność i forma. Nie tylko wygląd ma znaczenie. W tej kategorii oceniane będą projekty nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych opakowań. Nowatorskie technologie, funkcje, zabezpieczenia czy zamknięcia opakowań to elementy brane tu pod uwagę. Oceniane będą innowacyjność rozwiązań i dostrzeżenie potrzeb odbiorcy.
  • kategoria Szata graficzna. Jest to kategoria kierowana do grafików tworzących ciekawe projekty na opakowaniach. Uczestnicy mogą korzystać z dowolnych opakowań, tworząc na nich spójne koncepcje graficzne. Oceniane będą ciekawe pomysły, precyzyjne wykonanie i niepowtarzalność projektu. Uczestnicy mogą zgłaszać zarówno projekty etykiet czy grafiki na opakowania jednego produktu, jak też spójną koncepcję identyfikacji wizualnej całej linii produktowej.

Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu prototypu opakowania, etykiety bądź spójnej koncepcji graficznej opakowania linii produktowej. Podstawą jest innowacyjny i zaskakujący pomysł, który może zostać wprowadzony do produkcji.

Konkurs podzielony zostanie na 2 etapy:

I etap
Należy stworzyć projekt, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: strefastudenta@targi.krakow.pl. Prace konkursowe można zgłaszać do 25 lutego 2019 r. do godziny 12:00. Zgłoszone prace zostaną ocenione przez profesjonalne jury, w skład którego wejdą autorytety ze środowiska oraz praktycy i eksperci branży opakowaniowej oraz graficznej.

Z każdej kategorii do finałowego etapu konkursu zostanie wyłonionych 5 prac. Lista nominowanych zostanie podana na stronie internetowej www.packaginginnovations.pl w zakładce Strefa Studenta 8 marca 2019 r.

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, do 30. roku życia, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niezwiązane zawodowo z firmami zajmującymi się projektowaniem opakowań lub też z produkcją opakowań. Uczestnicy konkursu muszą mieć status studenta.

II etap
Autorzy nominowanych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu. Odbędzie się on 2 kwietnia 2019 r. w Expo XXI Warszawa podczas 11. Międzynarodowych Targów Opakowań Packaging Innovations w specjalnie stworzonej strefie wystawienniczej. Podczas dwuminutowych prezentacji uczestnicy będą mieli szansę przedstawić prototypy prac, opowiedzieć o nich jury i odpowiedzieć na pytania ekspertów.

Sędziowie na podstawie ocen projektów oraz prezentacji uczestników wyłonią zwycięskie prace w każdej z trzech kategorii.

Wszyscy autorzy projektów nominowanych do II etapu przez 2 dni trwania targów będą mogli prezentować swoje prace w specjalnie przygotowanej strefie. Zobaczy je ponad 5 tys. zwiedzających Packaging Innovations. To okazja do nawiązania kontaktów biznesowych i pozyskania pierwszych zawodowych zleceń.

Nagrody

  • Każdy z laureatów trzech kategorii konkursowych zdobędzie nagrodę pieniężną w kwocie 1200 zł brutto (pomniejszone o podatek dochodowy).
  • Organizator konkursu zamieści informację o zwycięskich pracach w specjalnie przygotowanym e-mailingu, który zostanie zaadresowany do bazy kilkunastu tysięcy odbiorców z branży opakowań.
  • Zwycięskie prace zostaną zaprezentowane w drukowanym wydaniu magazynu „Opakowanie”.

Marketing przy Kawie jest patronem medialnym Strefy Studenta w ramach Packaging Innovations.

  • 1
 

17 grudnia 2018