Poznaj zachowania finansowe Polaków – nowy raport „MoneyTrack” MAISON&PARTNERS do końca roku w promocji
 • 1
 • 0
17.12.2018 ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Poznaj zachowania finansowe Polaków – nowy raport „MoneyTrack” MAISON&PARTNERS do końca roku w promocji

W styczniu 2019 r. ukaże się nowa edycja badania „MoneyTrack” agencji badawczej MAISON&PARTNERS. Raport traktuje o postawach i zachowaniach finansowych Polaków. Tylko do końca roku obowiązuje promocja dla Early Birds – można zamówić go w niższej cenie.

Raport będzie zawierał nowe dane wraz z odniesieniami do wyników z poprzednich edycji. A wszystko to z wnioskami i komentarzami prof. Dominiki Maison, autorki wielu książek o zachowaniach konsumpcyjnych Polaków, m.in. „Polak w świecie finansów”, „Psychologia konsumenta”, „Polki. Spełnione Profesjonalistki, Rodzinne Panie Domu czy Obywatelki Świata?”.

Z raportu będzie można dowiedzieć się m.in.:

 • jak kształtuje się obraz aktualnych zachowań finansowych Polaków (tu m.in. o tym, jak Polacy wydają, bankują, inwestują, oszczędzają, ubezpieczają się…),
 • jakie czynniki wpływają na określone zachowania finansowe,
 • jakie segmenty Polaków można wyróżnić ze względu na zachowania i postawy ekonomiczne, uwzględniając cechy demograficzne, psychologiczne (wartości) oraz styl życia,
 • czym charakteryzują się poszczególne segmenty.

Zawarta w raporcie wiedza o uwarunkowaniach zachowań finansowych posłuży Państwu w budowaniu skutecznej strategii marketingowej firm i marek. Dzięki lekturze opracowania możliwe będzie:

 • wybranie dla swojej oferty segmentów z największym potencjałem,
 • zbudowanie oferty w taki sposób, aby jak najlepiej trafiała w potrzeby określonych grup,
 • stworzenie takiej komunikacji, która będzie zrozumiała i atrakcyjna dla klientów.

Promocja dla Early Birds

Specjalna oferta dla Early Birds – przy zakupie do końca grudnia 2018 – 10% rabatu od ceny standardowej (cena raportu to 20 900 zł netto).

Firmy i osoby zainteresowane raportem „MoneyTrack 2019” zapraszamy do kontaktu z Joanną Kwiatkowską (j.kwiatkowska@maison.pl, nr tel. 696 421 175) lub pod numerem stacjonarnym tel. (22) 828-28-85.

MoneyTrack to unikatowe badanie postaw Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych

Decyzje i zachowania finansowe są często traktowane jako bezpośrednio wynikające ze stanu portfela. Jak się jednak okazuje, zależą one również w bardzo dużym stopniu od czynników pozafinansowych, takich jak materializm, postawy wobec oszczędzania czy kultu gotówki, a także od czynników czysto psychologicznych, m.in. zadowolenia z życia, wewnątrzsterowności lub poczucie krzywdy.

W MAISON&PARTNERS regularnie badamy społeczne i psychologiczne podłoże zachowań finansowych Polaków w celu zrozumienia pozaekonomicznych motywów takich zachowań (np. dlaczego jedni mają oszczędności, a inni ich nie mają, dlaczego jedni mają konto w banku, a inni nie).

Wyodrębniamy segmenty Polaków zróżnicowane ze względu na zachowania i postawy ekonomiczne (postawy wobec pieniędzy i instytucji finansowych). Uwzględniamy przy tym cechy demograficzne, psychologiczne (wartości) oraz styl życia. W projekcie MoneyTrack integrujemy wieloletnie doświadczenia badawcze w zakresie badań finansowych.

Informacje zawarte w raporcie pozwolą Państwu lepiej poznać motywy i bariery leżące u podłoża zachowań finansowych Polaków. Te informacje mogą stać się inspiracją dla tworzenia skutecznych działań marketingowych

Czego można się dowiedzieć z badania MoneyTrack?

Zachowania finansowe

Korzystanie z kont, kart płatniczych oraz innych instrumentów finansowych, używanie nowoczesnych form płatności (np. BLIK, NFC), posiadanie oszczędności, formy inwestowania pieniędzy, korzystanie z produktów ubezpieczeniowych… Poznanie penetracji różnych zachowań umożliwia lepsze zrozumienie rynku oraz znalezienie potencjalnych obszarów do rozwoju.

Ta część odpowiada m.in. na pytania:

 • Jaki procent Polaków ma konto? W jakich bankach?
 • Jak często Polacy płacą kartami? Jakimi?
 • Czy Polacy korzystają z płatności zbliżeniowych, mobilnych?
 • Jakie Polacy mają oszczędności? Co z nimi robią?
 • Z jakich ubezpieczeń korzystają?

Co więcej, w raporcie pokazano, jak te zachowania zmieniły się w czasie.

Postawy finansowe

… wobec pieniędzy, banków, oszczędzania i inwestowania. Także style wydawania pieniędzy, stosunek do ubezpieczeń oraz ocena własnej sytuacji materialnej i możliwości jej zmiany. Poznanie tych postaw pozwala lepiej zrozumieć, wyjaśniać i przewidzieć zachowania konsumentów.

Ta część odpowiada m.in. na pytania:

 • Co powstrzymuje Polaków przed płaceniem kartami płatnicznymi?
 • Dlaczego jedni oszczędzają, a inni nie (choć mają tyle samo w portfelu)?
 • Jakie są motywy i bariery związane z ubezpieczaniem się?
 • Jakie jest podejście Polaków do inwestowania?

Dzięki porównaniu pomiaru z 2019 z latami poprzednimi możliwe będzie też zobrazowanie, jak te postawy ewoluują w czasie.

Segmentacja Polaków

… bazująca na potrzebach i motywacjach, a nie tylko demografii. Segmentacja pozwala na stworzenie rozbudowanych profili konsumentów – zrozumienie, na jakie typy Polacy się dzielą ze względu na postawy i zachowani finansowe. Dzięki tej wiedzy możliwe jest ukierunkowanie działań marketingowych do wybranego segmentu i dostosowanie komunikacji do odpowiedniej grupy docelowej.

Ta część odpowiada m.in. na pytania:

 • Kto jest najbardziej otwarty na nowe produkty, a kto wciąż woli trzymać pieniądze w skarpecie?
 • Kto obawia się wirtualnych pieniędzy?
 • Kto najbardziej ufa bankom?

Możliwe będzie także stwierdzenie, których grup konsumentów jest więcej, a których mniej.

O agencji badawczej MAISON&PARTNERS

Dominika Maison & Iza Rudak – consumer science applied

Połączyłyśmy siły, tworząc MAISON&PARTNERS – seniorski butik badawczy, czerpiący ze światowych zdobyczy psychologii społecznej. Rzeczywistość dzisiejszych konsumentów stała się bardzo złożona, a ich zachowania są coraz trudniejsze do przewidzenia. Naszą misją jest więc wprowadzanie do marketingu innowacyjnych narzędzi badawczych, mających korzenie w najnowszych odkryciach naukowych.

MAISON&PARTNERS jest nowoczesną agencją badawczą rozumiejąca rolę dogłębnej i syntetycznej wiedzy konsumenckiej w procesach marketingowych. Od innych agencji odróżnia ją także to, że pracuje z Klientami, a nie dla Klientów.

Promocja dla Early Birds

Specjalna oferta dla Early Birds – przy zakupie do końca grudnia 2018 – 10% rabatu od ceny standardowej (cena raportu to 20 900 zł netto).

Firmy i osoby zainteresowane raportem „MoneyTrack 2019” zapraszamy do kontaktu z Joanną Kwiatkowską (j.kwiatkowska@maison.pl, nr tel. 696 421 175) lub pod numerem stacjonarnym tel. (22) 828-28-85.

17 grudnia 2018