Firma promuje się sprzecznie z dobrymi obyczajami? Ujawnimy dane kierownictwa – zapowiada Stowarzyszenie Twoja Sprawa
  • 0
  • 0
6.02.2018

Firma promuje się sprzecznie z dobrymi obyczajami? Ujawnimy dane kierownictwa – zapowiada Stowarzyszenie Twoja Sprawa

Do blisko stu największych agencji reklamowych w Polsce zostały rozesłane listy polecone. Ich nadawcą jest Stowarzyszenie Twoja Sprawa. Organizacja informuje w nich, że od 2018 r. wprowadza zasadę publicznego informowania o osobach sprawujących funkcje kierownicze u tych reklamodawców, którzy będą podejmować działania marketingowe i promocyjne sprzeczne z dobrymi obyczajami. Zwłaszcza jeśli będą one godzić w interes dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa chce w ten sposób zweryfikować podejście osób na stanowiskach kierowniczych firm i agencji reklamowych do zasad społecznej odpowiedzialności biznesu.

Z doświadczeń STS wynika, że osoby na stanowiskach kierowniczych okazywały zdziwienie, gdy ich nazwisko albo wizerunek pojawiały się w kontekście niektórych reklam ich własnych firm. Często treść tych kampanii była na tyle bulwersująca, że zestawienie jej z nazwiskiem szefa firmy lub agencji budziło natychmiastowe reakcje. Było też argumentem przemawiającym za zmianą przyjętej strategii reklamowej w przyszłości.

Za reklamami naruszającymi zasady społecznej odpowiedzialności biznesu stoją konkretne osoby, które w swoim prywatnym środowisku nigdy nie pozwoliłyby sobie na naruszenie dobrych obyczajów. Wielokrotnie przy okazji naszych akcji konsumenckich działy PR i rzecznicy prasowi reklamodawców okazywali zdziwienie i niezadowolenie, że nazwiska ich szefów pojawiły się właśnie w kontekście ich własnych kampanii. Szczególnie gdy reklamy miały charakter uprzedmiotawiający kobiety lub były szkodliwe dla dzieci i młodzieży. Takie zderzenie się kierownictwa z faktami jest nierzadko na tyle niewygodne, że staje się powodem przemyślenia kolejnych praktyk reklamowych – mówi Izabela Karska, rzeczniczka STS.

Akcja stowarzyszenia jest skierowana do szefów agencji reklamowych i marketingowych. Polega na wysyłce listów poleconych za potwierdzeniem odbioru. W listach STS informuje o wprowadzeniu nowych zasad. Zachęca agencje do poinformowania o tym swoich klientów.

Listy są jednocześnie zaproszeniem do promowania i podejmowania dobrych praktyk. Mają także być szansą na uprzedzenie zarządów klientów, jakie konsekwencje wizerunkowe mogą ponieść w razie naruszania dobrych obyczajów w reklamie.

Nowa praktyka ma zwiększyć skuteczność działań konsumenckich. Przede wszystkim jednak ma wymóc na branży większą odpowiedzialność za kreowane treści, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa i dobra najmłodszych konsumentów.

Z treścią listu można zapoznać się na stronie www.twojasprawa.org.pl.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa jest organizacją konsumencką. Od blisko dziesięciu lat reaguje na naruszenia dobrych obyczajów w reklamie.

Stowarzyszeniu i konsumentom biorącym udział w akcjach konsumenckich często udaje się uzyskać orzeczenia stwierdzające naruszenia Kodeksu etyki reklamy lub przepisów prawa właściwego. Było tak w 88% spośród ponad 50 skarg skierowanych do Komisji Etyki Reklamy oraz innych instytucji, w tym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Andersen

2 tygodnie temu

Brzmi jak ordynarny szantaż a jednocześnie chamska autopromocja, odziana w szaty troskliwej i dbającej o dziatki dobrotliwej cioci.

denzi

2 tygodnie temu

@Andersen: a może trzeba przyjąć reguły (walki) jakie narzucił przeciwnik? ja nie widzę w tym nic złego. jesteś ceo to odpowiadasz za to co robi twoja firma, za to dostajesz kasę. popieram. osobiście zakazałbym wszelkiej reklamy skierowanej do dzieci, a za różne naruszenia karałbym surowo

6 lutego 2018

Reklama

5 lutego 2018

Reklama