Badanie treści i motywów internetowych
 • 0
 • 7
16.04.2018

Badanie treści i motywów internetowych

Treści związane z potrzebą bycia blisko natury czy dbania o jakość powietrza mają bardzo wysoki potencjał komunikacyjny. Z kolei co piąty polski internauta usłyszał o „Vogue” dzięki memom. M.in. takie wnioski przyniosło badanie potencjału treści i motywów internetowych – „Concept Box”. Przeprowadziła je Havas Story Plantation.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy firma przebadała ponad 50 rodzajów treści, które zwróciły uwagę internautów. Polacy mają ogromną potrzebę bycia blisko natury oraz dbania o jakość powietrza w domu – pokazuje dotychczasowa analiza.

Jeśli chodzi o najbardziej interesujące treści, widoczne są różnice pod względem demograficznym. Mężczyźni zdecydowanie bardziej nastawieni są na treści czysto rozrywkowe. Kobiety zaś preferują treści praktyczne i relaksujące.

Wiek również znacząco różnicuje potrzeby. Analiza korelacji potrzeb z zainteresowaniem wskazuje, że z wiekiem diametralnie spada zainteresowanie treściami o charakterze naukowym. Rośnie natomiast chęć konsumpcji materiałów motywujących.

Młodzi z kolei są zdecydowanie bardziej otwarci na treści budzące wstyd i zażenowanie, jak popularne ostatnio patostreamy. Ciekawostką może być również fakt, że treści o charakterze patriotycznym charakteryzują się najwyższym potencjałem w segmencie młodych matek.

Dzięki memom odnoszącym się do premierowej okładki magazynu „Vogue” wiadomość o debiucie tego tytułu dotarła do około 19% internautów. Kontakt z memami nieznacznie częściej deklarowali mężczyźni (23%), respondenci w wieku 15–24 lata (24%), mieszkańcy wsi (21%) oraz osoby deklarujące dochód poniżej średniej (25%).

Ten rodzaj treści bardziej podobał się jednak kobietom (23%), internautom w wieku 45–54 lata oraz mieszkańcom dużych miast (24%). W wymienionych grupach istotnie wyższy był również wskaźnik potencjału viralowego („Chciałbym pokazać to moim znajomym”).

Zakładając, że grupą celową „Vogue” są kobiety w wieku 25–54 lata, drugie, memowe życie kampanii promocyjnej pozwoliło dotrzeć do około 14% targetu, a dodatkowo do ponad 5 mln innych osób, przede wszystkim mężczyzn.

O badaniu
Realizacja każdej fali badania Havas Story Plantation ma 3 etapy:

 1. 600-osobowa grupa panelistów raz w miesiącu dzieli się z firmą treściami, które zwróciły ich uwagę,
 2. zespół badaczy z Havas Media Group selekcjonuje treści i przygotowuje do badania ilościowego,
 3. treści poddawane są ocenie przez 1000-osobową próbę kwotowaną zgodnie z rozkładem według płci, wieku i miejsca zamieszkania wśród polskich internautów.

Przygotowane treści podlegają analizie w następujących wymiarach:

 • Czy jest to dla mnie coś nowego?
 • Czy to mi się podoba?
 • Czy chciałbym zobaczyć więcej tego typu treści?
 • Czy te treści mogłyby spodobać się moim znajomym?
 • Czy chciałbym pokazać te treści moim znajomym?

Respondenci oceniają także treści przez pryzmat wywoływanych emocji oraz potrzeb, które zaspokajają.

Przedstawione powyżej wyniki pochodzą z pierwszego badania potencjału treści internetowych „Concept Box”. Przeprowadzono je w marcu 2018 r. na reprezentatywnej (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, dochód) próbie 1000 polskich internautów.

 • 7

16 kwietnia 2018