Informacja zawsze w cenie

Informacja to potęga. Szczególnego znaczenia nabiera ona w biznesie. Wsparcie w zakresie profesjonalnego wyszukiwania, analizowania i opracowywania informacji często okazuje się nieocenione. Właśnie dlatego usługi infobrokerskie zapowiadają się jako bardzo obiecujące narzędzie dla szeroko rozumianego biznesu. W Polsce dopiero raczkują. Agencje infobrokerskie są jeszcze nieliczne, jednak bardzo intensywnie starają się dotrzeć do swego klienta i spełnić jego (często bardzo wyszukane) oczekiwania.

Na temat specyfiki zleceń, klientów i perspektyw działalności infobrokerskiej z Mateuszem Pająkiem rozmawia Marta Iwańczuk-Grzywna

Mateusz Pająk

Dyrektor zarządzający GoldenInfo. Doświadczenie zdobywał, pracując w firmach w Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii.

Informacja zawsze w cenie
Marta Iwańczuk-Grzywna

Termin infobroker nie jest jeszcze powszechnie znany, zacznijmy więc od początku. Kim jest i czym się zajmuje według pana infobroker?

Mateusz PająkMateusz Pająk

Infobroker to pośrednik w udzielaniu informacji. Jest to osoba, która wyszukuje precyzyjną informację na zlecenie osoby czy firmy, która tej informacji potrzebuje. Łączy więc zaistniały fakt potrzeby pozyskania danych przez firmę bądź osobę z istnieniem tych danych. Wyszukanie takich informacji jest często trudne i (lub) czasochłonne.

Marta Iwańczuk-Grzywna

Skąd pomysł na założenie firmy infobrokerskiej w Polsce?

Mateusz Pająk

Wszystko zaczęło się od pracy w zagranicznych firmach. Zaobserwowałem, że istnieje zapotrzebowanie na usługę, której firmy często nie potrafiły nawet odpowiednio nazwać. Zawsze jednak chodziło o to samo, czyli o dane, które – mówiąc krótko – gdzieś są, lecz brakuje pomysłu, jak do nich dotrzeć. Sytuacja powtarzała się, mimo tego, że za granicą (zwłaszcza w USA i Niemczech) infobrokering był i jest o wiele bardziej znany niż w Polsce. Pomyślałem więc, że skoro w innych krajach działalność infobrokerska się sprawdza, to w Polsce takie usługi prawdopodobnie także powoli zdobędą popularność (co można obecnie obserwować). Sprawdziłem też, jak wygląda rynek takich usług w Polsce. Nie było i nie ma nadal firm infobrokerskich z prawdziwego zdarzenia. Właśnie dlatego postanowiłem to zmienić.

Marta Iwańczuk-Grzywna

GoldenINFO ma swoje przedstawicielstwo również w Berlinie. Jakie są korzyści z takiego modelu biznesowego firmy infobrokerskiej?

Mateusz Pająk

Pierwotna przyczyna wyboru Berlina była dość prozaiczna – stamtąd pochodzą osoby, z którymi zacząłem zajmować się tym tematem. W działalności infobrokerskiej różne miejsca zamieszkania nie utrudniają pracy. Obecnie sytuacja wygląda tak, że firma zarejestrowana jest we Wrocławiu, natomiast działalność zasadnicza odbywa się w przeróżnych miejscach. Głównie właśnie w Niemczech (Berlin i Frankfurt nad Menem) oraz Anglii, ale nasi ludzie są również choćby w Bostonie czy Pekinie. Ja sam także nie mieszkam w Polsce. Faktem jest, iż sporo zleceń dotyczy rynku niemieckiego, a taka organizacja usprawnia nam działanie.

Marta Iwańczuk-Grzywna

Jakie firmy bądź osoby prywatne są najczęstszymi klientami usług infobrokerskich?

Mateusz Pająk

Średnie i duże polskie przedsiębiorstwa. Choć ku pewnemu swemu zaskoczeniu obserwuję ostatnio większe zainteresowanie ze strony małych firm. Największe zlecenia pochodzą jednak niezmiennie od dużych spółek. Wydawać by się mogło, że w firmach tych jest na tyle wielu pracowników, by większość spraw mogła być załatwiana we własnym zakresie, jednak praktyka temu przeczy i właśnie duże firmy najczęściej zlecają nam rozbudowane zadania.

Marta Iwańczuk-Grzywna

Jakich rynków i branż dotyczą najczęstsze zlecenia?

Mateusz Pająk

Każde zlecenie jest nieco inne, ale można przyjąć, że spory procent stanowią zadania polegające na nawiązaniu kontaktów z osobami i firmami z różnych części świata. Innymi słowy, polscy przedsiębiorcy szukają precyzyjnych i sprawdzonych kontaktów za granicą. Jesteśmy w stanie wykonać taką usługę niezależnie od kraju. Druga duża grupa zleceń to analizy wybranego produktu lub usługi na zagranicznych rynkach.

Marta Iwańczuk-Grzywna

Dla jakich firm najtrudniej jest świadczyć usługi infobrokerskie i dlaczego?

Mateusz Pająk

Nie spotkałem się dotąd z trudnościami w kontaktach ze zleceniodawcami. Jeżeli firma decyduje się na usługi infobrokerskie, zwykle ma już pewne wyobrażenie na ten temat. Podczas rozmów doprecyzowujemy i wyjaśniamy pewne rzeczy i proces współpracy odbywa się sprawnie. Wynik naszych prac nie jest nigdy zaskoczeniem dla klienta – w takim sensie, że klient dokładnie wie, co mu dostarczymy i w jakiej postaci, ponieważ gwarantuje mu to umowa.

Opłatę pobieramy nie za samą pracę, lecz za wynik prac zgodny z wcześniejszymi ustaleniami z klientem. Gdyby zaszły jakieś rozbieżności, niezgodne z oczekiwaniami klienta, nie ponosi on wówczas żadnych kosztów. To także jest zapisane w umowie. Dlatego tak ważne jest, aby na początku dokładnie ustalić, czym będziemy się zajmować i czego klient oczekuje.

Marta Iwańczuk-Grzywna

Czy GoldenINFO realizuje zlecenia zarówno dla firm polskich, jak i zagranicznych?

Mateusz Pająk

Firmy zagraniczne to nadal wyjątki. Zdarzały się ciekawe zlecenia np. z Anglii. Ale generalnie nasz główny obszar działań to wyszukiwanie informacji dla polskich firm o zagranicznych przedsiębiorstwach i rynkach.

Marta Iwańczuk-Grzywna

Jakie są najczęstsze zlecenia dotyczące wyszukiwania pod kątem polskiego rynku?

Mateusz Pająk

Chodzi tu przede wszystkim o dane kontaktowe, szczegółowe bazy danych, raporty z danymi ekonomicznymi itd.

Marta Iwańczuk-Grzywna

Czy GoldenINFO przeprowadza dla klientów również monitoring mediów? Jeśli tak, to jakie media wchodzą w grę?

Mateusz Pająk

Monitoring mediów to przeszukiwanie prasy i Internetu pod kątem wybranych zagadnień lub nawet słów kluczowych. Polega to na tym, że wystarczy określić wybrane zagadnienia (np. rynek nieruchomości) lub też podać kilka istotnych fraz (np. „kredyt hipoteczny”, „mieszkania na sprzedaż”, „działka w Warszawie” itp.), a my będziemy przeszukiwać codziennie wszystkie polskie gazety i czasopisma, prasę branżową i regionalną (kilkaset tytułów) oraz 1000 największych serwisów internetowych i dostarczać tylko te artykuły, które spełniają określone uprzednio kryteria. Raporty z takich przeszukiwań dostarczamy nawet codziennie.

Marta Iwańczuk-Grzywna

W jakim stopniu sytuacja na polskim rynku ma wpływ na działalność infobrokerską? Czy na przykład przed tzw. boomem mieszkaniowym było dużo więcej zleceń dotyczących rynku nieruchomości oraz związanej z nim branży usług i produktów budowlanych?

Mateusz Pająk

Nie zaobserwowałem większych zależności. Infobrokering trafia w swoją niszę, bo jest to nadal pewna nisza, a realizowane zlecenia wynikają z aktualnej potrzeby danej firmy. Często też bywa tak, że firma nawiązuje kontakt z nami, poznaje bliżej zjawisko, ustala, co możemy dla niej zrobić, a dopiero po jakimś czasie formułuje zapotrzebowanie na konkretne informacje.

Marta Iwańczuk-Grzywna

Czy zlecenia, które otrzymuje GoldenINFO, są raczej jednorazowe, czy klienci wracają z kolejnymi zamówieniami?

Mateusz Pająk

Monitoring mediów jest długotrwały, ponieważ są to głównie zamówienia na pół roku, czasami na trzy miesiące. Jest to jednak usługa dodatkowa, a nie stricte infobrokerska. Niektóre firmy, które nie korzystały wcześniej z usług infobrokerskich, zlecają na początek próbne zadanie. Chcą zwyczajnie zobaczyć, jak nasza działalność wygląda w praktyce. Natomiast przy kolejnych kontaktach odbywa się to już szybciej, dlatego że dobrze wiemy, czego dana firma potrzebuje, a firma wie, o co będziemy pytać. Później wystarczy już tylko wymiana kilku e-maili, aby rozpocząć realizację jakiegoś zadania.

Marta Iwańczuk-Grzywna

Czy zdarza się, że klient prosi o realizację zlecenia „na granicy prawa”?

Mateusz Pająk

Raczej nie. Usługi infobrokerskie nie mają charakteru wywiadu czy działalności detektywistycznej. Zgłaszają się poważni ludzie, oczekują poważnych i konkretnych realizacji dotyczących rynków zagranicznych. Właśnie takie zlecenia realizujemy.

Marta Iwańczuk-Grzywna

Czy GoldenINFO należy do organizacji zrzeszających profesjonalistów poszukiwania informacji? Jeśli tak, to jakie są korzyści, a jakie wymagania wynikające z takiego członkostwa?

Mateusz Pająk

Jedyna istotna organizacja ma siedzibę w USA. Jest to Association of Independent Information Professionals (AIIP). Zalety członkostwa w niej to na przykład lista dyskusyjna, coroczna konferencja czy dostarczanie przedsiębiorcom informacji o infobrokerach. Elementów tych nie można przeceniać, ale jest to na pewno działalność pożyteczna.

Marta Iwańczuk-Grzywna

Jakie usługi infobrokerskie należą do najdroższych, a jakie do najtańszych?

Mateusz Pająk

Trzeba przyznać, że usługi infobrokerskie nie należą do tanich. Wiele osób zgłaszających się do nas ze swoimi zadaniami rezygnuje z uwagi na koszt lub rozkłada płatność na raty. Dotyczy to głównie mniejszych firm.

Najdroższe są zadania nietypowe oraz dotyczące mniej popularnych krajów lub takich, z których trudniej jest pozyskać informacje. Dla przykładu, droższe będzie z pewnością zlecenie dotyczące Turcji niż Niemiec. Droższe jest także pozyskanie informacji z Ameryki Południowej niż z Anglii.

Do najtańszych zleceń należą pojedyncze standardowe kontakty, możliwe do pozyskania już za kilkaset złotych. Każde zapytanie jest wyceniane indywidualnie, a wycenę przedstawiamy nieodpłatnie. Czasami tylko drobny (w opinii klienta) szczegół różni dwa zadania od siebie, ale w praktyce cena może być zupełnie inna.

Marta Iwańczuk-Grzywna

Dla jakich firm działalność infobrokerska, teraz i w przyszłości, może stanowić konkurencję?

Mateusz Pająk

Działalność infobrokerska trafia w pewną niszę na rynku, w obszar usług, jakie dotąd nie były świadczone. Nisza ta rozrasta się wraz z upowszechnianiem się infobrokerstwa. Prawdę mówiąc, nasza firma nie odczuwa konkurencji ze strony innych branż, a nawet ze strony innych firm infobrokerskich.

Marta Iwańczuk-Grzywna

W jakim kierunku podąża działalność infobrokerska w Polsce? Czy zaobserwował pan jakieś określone specjalizacje w wybranych obszarach tematycznych, branżach, rynkach?

Mateusz Pająk

Jako że jest to usługa stosunkowo młoda w Polsce, nie można jeszcze mówić o wyraźnych specjalizacjach. Prawdopodobnie wraz ze wzrostem popularności usług infobrokerskich taka specjalizacja się dokona. Nasza firma także skupia się na kilku tematach, którymi szczególnie chętnie się zajmujemy, z innych zdarza nam się rezygnować.