Personalia

Zmiany w Grey Group Poland

Jakub Korolczuk, który od lipca 2019 r. pełni funkcję creative chairman, CEO w Grey Group Poland, przemodelował strukturę grupy. Tworzy 4 grupy kreatywne zarządzane przez creative group heads: Magdalenę Drozdowską, Katarzynę Batogowską, Mirosława Charkota i Łukasza Szyszkę.

Każdy creative group head współpracuje z szefem zespołu oddelegowanego do danej części biznesu. Każdy zespół jest zaś tak skonstruowany, aby móc zarówno tworzyć, jak i produkować pomysły najwyższej jakości.

W ramach grupy Grey nowe stanowisko objął Adam Śmiłowski. Jako chief growth officer (CGO) będzie odpowiedzialny za rozwój biznesu i nowych kompetencji w grupie.

Joanna Hurda, dotychczasowa regional client service, shopper marketing director, awansuje na stanowisko managing partner. Zwiększa się przez to jej biznesowa odpowiedzialność w pracy dla klientów agencji, w tym europejskiego hubu dla Pepco.

Również Michał Krejza awansował na stanowisko managing partnera. Będzie rozwijał współpracę z domami mediowymi z grupy WPP/GroupM.

Helena Olecka objęła stanowisko business director. Odpowiada za kluczowych klientów agencji Grey z obszarów ATL, BTL i digital.

W Grey Group nie ma nic ważniejszego niż kreatywność. Dlatego wszystkie zmiany w organizacji naszej pracy mają na celu postawienie kreatywności w centrum tego, co robimy – powiedział Jakub Korolczuk.

  • 2
Grey Group Poland

Zmiany w Grey Group Poland

Od lewej: Adam Śmiłowski (chief growth officer), Eduardo Maruri, (CEO Grey Europe), Jakub Korolczuk (creative chairman/CEO Grey Group Poland)Reklama