Personalia

Wojciech Stramski prezesem Beyond.pl

Nowym prezesem zarządu centrum danych Beyond.pl został Wojciech Stramski. Rada nadzorcza spółki w porozumieniu z jej dyrektorem generalnym, Amanem Khanem, postanowiła zakończyć z nim współpracę ze względu na niespodziewaną dla firmy sytuację wywołaną przez Covid-19.

Pandemia spowodowała, że Aman Khan nie może być obecny w Polsce i osobiście nadzorować strategiczny projekt firmy, jakim jest rozwój i rozbudowa kampusu Data Center Beyond.pl. Decyzją rady nowym prezesem został Wojciech Stramski, który jest związany ze spółką od pięciu lat. Zasiadał do tej pory w radzie nadzorczej.

W skład trzyosobowego zarządu wchodzą także wiceprezes i założyciel Beyond.pl – Michał Grzybkowski oraz Piotr Cegieła, CFO.

Stramski jest absolwentem University od Southern Califiornia, gdzie ukończył kierunek business administration global management. Karierę rozpoczynał w międzynarodowej korporacji doradczej KPMG. Później przeszedł do globalnych korporacji Altria oraz Honeywell. Przez ostatnie lata pełnił szereg funkcji zarządczych i nadzorczych.

Pracował dla takich firm, jak Kulczyk Holding, Kulczyk Tradex, Pekaes, Ciech czy Stanusch Technologies. Prywatnie inwestuje w ekosystem start-upowy w Polsce, prowadząc ostatnio projekt Lab4Motion. Jest założycielem funduszu DeepChange Ventures, który specjalizuje się w inwestowaniu w technologie wspierające zrównoważony rozwój.

  • 1
Wojciech Stramski

Wojciech StramskiReklama