Personalia

Grzegorz Mazurek rektorem Akademii Leona Koźmińskiego

18 maja rada powiernicza Akademii Leona Koźmińskiego, której przewodniczy założyciel uczelni i jej pierwszy rektor, prof. Andrzej K. Koźmiński, wybrała na przyszłego rektora prof. dra hab. Grzegorza Mazurka. Wcześniej wyłoniony został on jako elekt w tajnym głosowaniu senatu uczelni. 1 września 2020 r. obejmie funkcję w miejsce prof. Witolda T. Bieleckiego.

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek jako rektor ALK będzie zarządzał ponad 10-tysięczną społecznością akademicką, z czego 9 tys. to studenci i doktoranci. Uczelnia w ostatnim rankingu „Financial Times” znalazła się na 48. miejscu na kontynencie.

Rektor elekt jest związany z uczelnią od piętnastu lat. Od ośmiu lat pełni rolę prorektora ds. współpracy z zagranicą. Do jego osiągnięć organizacyjnych należą m.in.:

  • doprowadzenie do strategicznego aliansu ALK z najstarszą uczelnią biznesową w Europie – ESCP Business School,
  • wdrożenie nowych kierunków studiów związanych z wirtualizacją zarządzania.

Angażuje się w działania na rzecz całego środowiska akademickiego, działając m.in. w KRASP, EFMD, SEM Forum i NAWA. Jest prezydentem International Advisory Board francuskiej uczelni biznesowej ISC Paris. W latach 2016–18 doradzał ministrowi cyfryzacji.

W pracy badawczej specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu i marketingu cyfrowego. Szczególnie interesuje się zmianami, jakie procesy digitalizacji wywołują w sektorze szkolnictwa wyższego. Jest autorem licznych publikacji i książek na ten temat. Jego pełen dorobek naukowy jest dostępny m.in. w Google Scholar i Research Gate.

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. W 2014 r. uzyskał medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W 2015 r. wyróżniono go statuetką Lumen wręczaną liderom zarządzania uczelnią (kategoria: umiędzynarodowienie).

W 2017 r. otrzymał statuetkę Eduinspirator (FRSE) dla osób, które działają aktywnie w obszarze edukacji, przyczyniając się do pozytywnych zmian w otoczeniu. W 2020 r. wyróżniono go nagrodą Gwiazda Umiędzynarodowienia w kategorii Badania naukowe, przyznawaną przez fundację „Perspektywy”. W trakcie kadencji prof. dra hab. Grzegorza Mazurka Akademia Leona Koźmińskiego była wielokrotnie uznawana za najbardziej umiędzynarodowioną szkołę wyższą w Polsce.

Nowy rektor jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia). Doktorat obronił w SGH w 2005 r., habilitację i tytuł profesora uczelnianego Akademii Leona Koźmińskiego uzyskał w 2012 r. 11 maja 2020 r. prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk społecznych.

  • 1
Grzegorz Mazurek

Grzegorz MazurekReklama