Personalia

Dorota Peretiatkowicz prezeską zarządu IRCenter

Stanowisko prezeski zarządu IRCenter objęła Dorota Peretiatkowicz, partnerka w firmie.

Dorota Peretiatkowicz jest socjolożką, badaczką ilościową. Związana z branżą od dwudziestu pięciu lat. Specjalizuje się w badaniach łączących w sobie tradycyjne podejście socjologiczne z elementami teorii psychologii osobowości.

Jest jedną z liderek projektów poświęconych zarówno polskim dzieciom i młodym (Generacja Alfa, Młodzi Dorośli), jak i pokoleniu osób dorosłych i dojrzałych (Pokolenie 65+). Jedna ze współautorek najnowszego projektu dotyczącego aktywacji społecznych i środowiskowych (CSR/ESG): ActivationHub z benchmarkiem AH!Power Index.

Wraz z Katarzyną Krzywicką-Zdunek tworzy nowy projekt Socjolożki.pl, promujący wiedzę o badaniach rynku.

Członkiem zarządu pozostaje Janusz Sielicki, partner IRCenter, w agencji od 2013 r.Reklama