Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności uchwalona. Sklepy zapłacą za zmarnowane produkty
  • 0
  • 0
24.07.2019

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności uchwalona. Sklepy zapłacą za zmarnowane produkty

22 lipca sejm uchwalił ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Zobowiązuje ona sklepy do nieodpłatnego przekazywania niesprzedanego jedzenia organizacjom pozarządowym. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkować karą.

Ustawa określa zasady postępowania z żywnością. Opisuje też obowiązki sprzedawców w celu przeciwdziałania marnowaniu żywności oraz wynikającym z tego negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym.

Dotyczy sklepów o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych, których przychody ze sprzedaży żywności wynoszą co najmniej 50%.

Sklepy te będą musiały podpisać umowę z organizacją pozarządową i przekazywać niesprzedaną żywność na cele społeczne. Oddać można będzie jedynie produkty nieprzeterminowane i niezepsute.

Za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą kary w wysokości 10 groszy za 1 kilogram zmarnowanej żywności.

Ponadto sprzedawcy żywności będą zobowiązany do prowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie racjonalnego gospodarowania żywnością oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności.

Klaudia

3 tygodnie temu

Czyli co mają przekazywać na te organizację?

W artykule jest napisane, że przekazane mogą być wyłącznie produkty nieprzeterminowane i niezepsute. A tylko w ten sposób sklepy marnują żywność - gdy straci wartość lub szybciej się popsuje.

Więc inne produkty sklep będzie trzymał, dopóki ich nie sprzeda, skoro ważność jeszcze trwa. I jak ma tu skorzystać społeczeństwo?

24 lipca 2019

23 lipca 2019