„Światła małego miasta” – wspólny projekt badaczy i reporterów
 • 0
 • 10
20.10.2017

„Światła małego miasta” – wspólny projekt badaczy i reporterów

Ukazał się zbiór reportaży z polskich miast i miasteczek, pt. „Światła małego miasta”. Towarzyszy mu raport z badania miast leżących co najmniej 80 km od dużych ośrodków miejskich.

„Światła małego miasta” to projekt badawczo-reporterski. Jego celem było zbadanie i opisanie życia codziennego w najmniejszych polskich miasteczkach, czyli tych mających mniej niż 20 tys. mieszkańców. Projekt prowadzą Instytut Reportażu i Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii przy wsparciu Orange i PBS.

Z 704 miast poniżej 20 tys. mieszkańców wybrane zostały te, które są oddalone przynajmniej 80 km od najbliższego miasta wojewódzkiego, a ponadto nie mają charakteru turystycznego ani innych specyficznych cech (np. położenie przy granicy) czy konotacji historycznych.

Latem 2017 r. prawie czterdziestu badaczy i reporterów odwiedziło 35 miasteczek rozsianych po całej Polsce. Pytali o to, jak się żyje na co dzień np. w Olecku, Połczynie czy Wyśmierzycach. W dwudziestu dwóch miasteczkach przeprowadzili wywiady IDI.

Dodatkowo, dzięki wsparciu PBS, zrealizowano badanie ilościowe metodą CAWI. W wypadku badań ilościowych wylosowana próba była reprezentatywna dla wszystkich najmniejszych miast. Nie uwzględniano dodatkowych kryteriów przyjętych w badaniu jakościowym.

Na podstawie analizy danych zastanych (Diagnoza Społeczna, GUS), danych ilościowych i jakościowych przygotowano raport. Efektem projektu jest też wybór reportaży w postaci książki i e-booka.

W wyniku analiz wyłoniono 6 wymiarów codzienności w małym mieście, które stanowią 6 rozdziałów raportu.

 • Było/nie ma
 • Ruch i przestrzeń
 • Jestem stąd
 • Zawsze ktoś patrzy
 • Jest czas
 • Władza

Kluczowe wnioski:

 • Codzienność w najmniejszych miasteczkach jest jednocześnie bardzo podobna i bardzo niepodobna do życia w wielkich miastach. Te same produkty, usługi i treści są dostępne przez Internet wszędzie. Skype, Allegro, Facebook, bankowość internetowa zbliżają, zmniejszają odległość, sprawiają, że mieszkańcy małych miast nie czują się już tak bardzo odcięci, poza głównym nurtem. Mogą kupić te same buty, obejrzeć ten sam film na VoD czy na YouTube, co mieszkaniec metropolii. Pod tym względem miasteczka są blisko dużych miast.
 • Dostęp do mediów, telewizji czy portali horyzontalnych jest taki sam, ale zainteresowanie treściami – różne. W małym mieście doniesienia medialne z wielkich polskich miast czy ze świata są tyleż egzotyczne, co nieciekawe. Nie mają wiele wspólnego z tu i teraz, które jest ważne dla mieszkańców. Pokazywane zdarzenia nie mają żadnego wpływu na ich życie. W tym sensie miasteczka są bardzo daleko od dużych ośrodków.
 • Codzienne życie w małym mieście, w przeciwieństwie do wielkiego, płynie wolno, leniwie, w bliższych relacjach. Pośpiech, brak czasu, pogoń za sukcesem, karierą, intensywnym życiem, ekstremalnym wypoczynkiem, zabawą na maksa – to nie są ani realne bolączki, ani realne marzenia. Przyszłość, plany nie są tak ważne, jak „dobre teraz”.
 • Zasadnicza różnica – i w tym sensie miasteczkom jest najdalej do miast – polega na mechanizmach kontroli społecznej. Brak tu anonimowości, prywatności, ściślejszej niż w wielkim mieście sieci społecznej. Ma to swoje minusy, zwłaszcza dla nonkonformistów, ale i bardzo dużo plusów: bezpieczeństwo, poczucie bycia ważnym, bycia u siebie.
 • W miasteczkach nie żyje się ani przyszłością, ani przeszłością, chyba że w zakresie utraconych miejsc, usług, transportu. Nie kultywuje się pamięci tego, co było dawniej: tradycji, zabytków, obyczajów, dziedzictwa mniejszości. Przeszłość i pamięć nie są wartościami samymi w sobie.
 • Przyszłość jest niepewna. W małym mieście trudno jest snuć plany, bo nie wiadomo, jak za rok czy za dwa będzie z pracą, ze stabilnością finansową. Wyraźnie uwidaczniają się rozmaite lęki: zarówno prywatne, jak i bardziej społeczne (strach przed wojną, niechęć do uchodźców). A także niewiara, że władze, czy to lokalne, czy centralne, mają jakiś plan, jakąś strategię.
 • Wobec tego dominuje pewna tymczasowość, zawieszenie na „tu i teraz”. Przyzwolenie na doraźne rozwiązania, szybką korzyść, załatanie dziury: czy to w chodniku, czy w budżecie miasta. Wyraźnie widać to w rozwiązaniach urbanistycznych czy w architekturze budynków prywatnych i publicznych. Zlepki starego i nowego, łatanie na trochę, nie na lata, częściowe remonty zarzucone w połowie.

Raport z badania ilościowego i jakościowego na temat życia codziennego w najmniejszych polskich miastach można pobrać ze strony swiatlamalegomiasta.pl/index.php/raporty.

Zbiór reportaży można pobrać w wersji elektronicznej ze strony swiatlamalegomiasta.pl/index.php/reportaże.

Projekt zrealizowała grupa zapaleńców, którzy pracowali społecznie i bez żadnego wynagrodzenia. Pomysłodawczynią projektu jest Agata Grabowska.

 • 10

20 października 2017