Świąteczna reklama T-Mobile szkodliwa dla dzieci z rozbitych rodzin. Decyzja KER
  • 1
  • 0
11.01.2019

Świąteczna reklama T-Mobile szkodliwa dla dzieci z rozbitych rodzin. Decyzja KER

Komisja Etyki Reklamy uznała, że świąteczna reklama T-Mobile narusza normy Kodeksu etyki reklamy. Skarżący zwracali uwagę, że jest ona szkodliwa dla dzieci z rozbitych rodzin.

Spot przedstawia sceny z życia dziecka rozwiedzionych rodziców. Dzięki telefonowi w T-Mobile i małemu podstępowi chłopca rodzina spędza święta razem.

Skarżący podkreślali, że reklama sugeruje dzieciom, iż zakup telefonu w tej sieci spowoduje, że rodzice znowu będą razem. Zdaniem autorów skarg reklama może być szkodliwa dla dzieci z rozbitych rodzin, które spotka zawód, jeśli odbiorą ją dosłownie. Konsumenci uznali ją za krzywdzącą dla dzieci z niepełnych rodzin, dającą fałszywą nadzieję, a przez to okrutną i bolesną. Opisywali też negatywny wpływ spotu na ich własne dzieci.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę. Wniósł o oddalenie skarg w całości ze względu na brak naruszenia norm Kodeksu etyki reklamy. Podkreślił również, że spółka nie jest sygnatariuszem kodeksu, niemniej pragnie ustosunkować się do twierdzeń sformułowanych w skargach.

Reklama przedstawia w sposób wyważony pewien fragment rzeczywistości – tłumaczy skarżony. Nieliczne negatywne skojarzenia, które wywołała wśród niektórych osób, nie przesądzają jeszcze o jej nieetycznym charakterze. Nie jest bowiem naruszeniem zasad etyki pokazywanie rzeczywistego życia i jego problemów. Przeciwnie, w ocenie spółki takie działanie jest dużo bardziej społecznie potrzebne niż przedstawianie odrealnionych obrazów rzeczywistości.

T-Mobile podkreśla, że reklama nie jest skierowana do dzieci. Nie nawołuje dzieci do kupowania wskazanych w niej produktów. Nie składa też odbiorcy żadnej obietnicy. Na końcu spotu bardzo silnie zaakcentowano zaś rolę dialogu, komunikacji.

Zespół orzekający uznał, że reklama „Z najlepszą siecią marzenia się spełniają!” może wykorzystywać naturalną ufność i brak doświadczenia dzieci lub młodzieży. Porusza bowiem wrażliwą sferę, jaką są relacje rozwiedzionych rodziców. Prezentuje sytuację dziecka próbującego pogodzić rodziców i scalić rodzinę. Co za tym idzie, w przypadku niepowodzenia może narazić je na przykrość i rozczarowanie.

KER zwróciła uwagę, że nawet jeśli reklama nie jest skierowana bezpośrednio do dzieci, ze względu na częstotliwość emisji dzieci mogą być jej odbiorcami.

Zespół orzekający zalecił daleko idącą ostrożność w prezentowaniu w reklamach wrażliwych społecznie i wywołujących silne emocje kwestii dotyczących dzieci.

11 stycznia 2019

10 stycznia 2019