Serwis dla wystawców targowych Expovortal.com.pl powraca
  • 0
  • 2
8.08.2018

Serwis dla wystawców targowych Expovortal.com.pl powraca

Expovortal od lutego do końca lipca 2018 r. nie funkcjonował. W lutym ówczesny administrator zlikwidował ten jedyny w Polsce portal targowy. Od sierpnia serwis został ponownie udostępniony, choć niestety archiwum tekstów zostało bezpowrotnie stracone.

Sytuację opisuje Alojzy Kuca, redaktor naczelny portalu Expovortal w facebookowym wpisie z 3 sierpnia:

„Odrodzony expovortal.com.pl forum wystawców wraca!

I wraca dokładnie w rocznicę barbarzyńskiego aktu, kiedy to 5 lutego tego roku administrator portalu expovortal.dziennik targowy – w nocy, w ukryciu, nikogo nie uprzedzając, za judaszowe srebrniki zlikwidował jedyny wówczas w kraju portal targowy, wielce zasłużony dla środowiska targowego, który ukazywał się przez 12 lat.

Barbarzyństwo tego haniebnego aktu nie polegało na tym, że nagle kilka tysięcy osób związanych z przemysłem targowym w Polsce pewnego poranka nie znalazło swojej targowej czytanki. 13 grudnia 1981 r. dzieci też nie oglądały Teleranka.

Komu zależało na likwidacji portalu targowego? Kto chce – ten wie.

Niestety, przekupiony likwidator expovortalu – jak mówi się w środowisku – bezpowrotnie zniszczył utracone już na zawsze kilkaset tekstów, które opisywały historię i dzień dzisiejszy polskich targów. Były to bezcenne materiały źródłowe, ilustracje i teksty historyczne, publikacje bieżące, unikalne wywiady z politykami, dyplomatami i szefami światowych targów, rozprawy, artykuły, recenzje, felietony i sprawozdania z imprez targowych. To była biografia polskich targów, której już nikt nie odtworzy.

Chichotem historii jest, że kilka dni przed lutową likwidacją expovortalu poważne warszawskie wydawnictwo zwróciło się do nas, redaktorów expovortalu, żebyśmy na stulecie niepodległości Ojczyzny do listopada ułożyli biografię polskich targów. Kiedy wybraliśmy już teksty, które miały być zdjęciami z oryginałów, okazało się, że pewien osobnik bez zasad i powinności – zlikwidował źródło. Spalił księgozbiór za marne grosze”.

Expovortal od prawie piętnastu lat dokumentuje historię polskich targów, kształtuje ich wizerunek, promuje przemysł targowy i tworzy marketing wystawienniczy. To portal organizatorów targów, wystawców, zwiedzających i wszystkich przedsiębiorstw usług targowych.

– Targi, niestety, nie są w Polsce tematem publicznej debaty, co jest zwyczajem w krajach o potężnych gospodarkach, jak Niemcy, Włochy i Francja. Szkoda, że tak ważny instrument ekonomii, gospodarki i życia publicznego nie znajduje należnego mu miejsca w polityce gospodarczej i w mediach. Nasi zachodni sąsiedzi promocję własnych targów wpisali w rządowe programy wspierania innowacyjności w gospodarce i budowania pozytywnego wizerunku kraju. Żadne międzynarodowe akcje wizerunkowe, bardzo kosztowne, nie są bowiem tak skuteczne, jak targowe spotkania przedsiębiorców i kupców z całego świata – komentuje wydawca portalu, Agnieszka Matczyńska z Korporacji Wystawców Polskich.

  • 2
 

8 sierpnia 2018