„Samoobserwacja w centrum uwagi” – kampania edukacyjna stowarzyszenia Przebiśnieg
  • 0
  • 4
31.08.2023

„Samoobserwacja w centrum uwagi” – kampania edukacyjna stowarzyszenia Przebiśnieg

1 września rusza kampania z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki Przebiśnieg zachęca do samoobserwacji swojego stanu zdrowia.

1 września startuje kampania edukacyjna zwracająca uwagę na rolę samoobserwacji w życiu każdego człowieka. Zarówno tego zdrowego, jak i chorującego na chorobę hematoonkologiczną. Kampania związana jest z nadchodzącym 15 września Światowym Dniem Wiedzy o Chłoniakach. Idea kampanii „Samoobserwacja w centrum uwagi” zrodziła się z rozmów z pacjentami hematoonkologicznymi. Zauważali oni, że bagatelizowali błahe z pozoru objawy. Obserwacja objawów i omówienie swoich spostrzeżeń z lekarzem mogłyby pomóc w szybszej diagnozie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki Przebiśnieg wskazuje na potrzebę monitorowania swojego stanu zdrowia i większego dbania o siebie. Zachęca do włączenia samoobserwacji do codziennego stylu życia zarówno osób zdrowych, jak i chorych.

Samoobserwacja może pomóc w wykryciu różnych schorzeń

W tym chorób hematoonkologicznych, które są chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego. Należą do nich m.in. chłoniaki, białaczki, szpiczak mnogi czy zespoły mielodysplastyczne.

Zwracając uwagę na odstępstwa od normy w naszym stanie zdrowia, możemy wcześniej zauważyć niepokojące objawy chorób. Samoobserwacja powinna obejmować cały organizm: węzły chłonne, ciśnienie, temperaturę ciała, apetyt, skórę, drogi oddechowe, potliwość, masę ciała, ból, towarzyszące emocje itd.

Naszą uwagę powinny zwracać stany inne niż zazwyczaj. Stałym przedmiotem samoobserwacji powinno być również badanie morfologiczne krwi wykonywane kontrolnie raz w roku.

Ważny jest też czas trwania zaobserwowanych objawów. Warto zapisać datę i okoliczności wystąpienia objawu, a następnie obserwować, jak długo potrwa. Może to nam pomóc w późniejszej rozmowie z lekarzem. Każdy objaw, który jest odstępstwem od naszego codziennego stanu zdrowia i trwa dłużej niż 2–3 tygodnie, powinniśmy skonsultować z lekarzem rodzinnym.

Samoobserwacja naszego stanu zdrowia powinna trwać również po zdiagnozowaniu choroby. Zapisywanie informacji o pojawiających się objawach może pomóc lekarzowi prowadzącemu w zaplanowaniu dalszego procesu leczenia.

Kampania edukacyjna odbywa się przy okazji zbliżającego się Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach (15 września). W ramach kampanii Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki Przebiśnieg prowadzi działania promocyjne na nośnikach typu citylight oraz w mediach społecznościowych.

Centralnym prezentowanego punktem plakatu staje się słowo „samoobserwacja”. Plakat tłumaczy, co kryje się pod tym hasłem.

  • 4
Kampania edukacyjna „Samoobserwacja w centrum uwagi”

Kampania edukacyjna „Samoobserwacja w centrum uwagi”

Kampania edukacyjna „Samoobserwacja w centrum uwagi”
Kampania edukacyjna „Samoobserwacja w centrum uwagi”
Kampania edukacyjna „Samoobserwacja w centrum uwagi”
 

30 sierpnia 2023