Rybnik wybrał Izbę Gospodarki Elektronicznej do zrealizowania e-strategii
  • 0
  • 1
19.05.2017

Rybnik wybrał Izbę Gospodarki Elektronicznej do zrealizowania e-strategii

Rybnik opracowuje e-strategię. Wdroży ją Izba Gospodarki Elektronicznej.

15 maja e-Izba uruchomiła badania ankietowe skierowane do trzech grup: mieszkańców Rybnika, przedstawicieli lokalnego biznesu oraz samorządowców. Ankieta jest pierwszym etapem opracowywanej dla miasta e-strategii.

Wyniki zebranych ankiet pozwolą określić stan wiedzy i umiejętności cyfrowych mieszkańców Rybnika, lokalnych przedsiębiorców oraz samorządowców. Umożliwią także poznanie ich oczekiwań i potrzeb związanych z komfortowym funkcjonowaniem w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Wyniki badań będą podstawą do określenia aktywności i projektów, jakie należy wdrożyć w mieście w najbliższych miesiącach i latach, aby podnieść poziom kompetencji cyfrowych w różnych grupach lokalnej społeczności. Drugim celem będzie wprowadzenie istotnych zmian w modelu działania lokalnego samorządu.

Rozwój e-miasta oraz podnoszenie konkurencyjności regionu na tle innych samorządów w Polsce powinny następować w sposób spójny z działaniami wdrażanymi lokalnie przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju. Rekomendacje w tym zakresie, opracowane na podstawie wyników ankietowych, również znajdą się w e-strategii.

19 maja 2017

18 maja 2017

Reklama
Reklama