Espresso

13 grudnia 2007

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
13.12.2007

Rozstrzygnięcie konkursu prac magisterskich dot. promocji polskiej gospodarki

Nagrody pieniężne, praktyki w PAIiIZ oraz możliwość publikacji w czasopiśmie naukowym były nagrodami w pierwszej edycji konkursu na pracę magisterską dotyczącą promocji polskiej gospodarki. Konkurs zakończył się dziś uroczystą galą w Centrum Prasowym PAIiIZ w Warszawie. Pierwszą nagrodę zdobyła praca autorstwa Pani Magdaleny Niesłuchowskiej, absolwentki Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
13.12.2007

SigmaKalon Deco Polska wyróżniona Godłem „Inwestor w Kapitał Ludzki”

Dnia 6 grudnia 2007 SigmaKalon Deco Polska otrzymała prestiżowy tytuł i Godło „Inwestor w Kapitał Ludzki”, przyznany w VI edycji Programu, będącego wynikiem inicjatywy Instytutu Zarządzania we współpracy z Investors In People Polska, Polska Izbą Firm Szkoleniowych oraz Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych. Nagroda została wręczona na uroczystej Gali, w której brali udział przedstawiciele polskiego rządu, osobistości ze świata biznesu oraz reprezentanci firm uczestniczących w Programie.

Poprzednie Następne