LifeTube chwali się wynikami wybranych kampanii z udziałem internetowych influencerów
  • 0
  • 8
22.03.2017

LifeTube chwali się wynikami wybranych kampanii z udziałem internetowych influencerów

28 tys. zł – tyle średnio marki wydają na jednego influencera w jednej kampanii w 2017 r. Sieć LifeTube zaprezentowała wyniki badania „Brand Lift Insights”.

Pod lupę wzięto dwie kampanie zrealizowane z influencerami należącymi do sieci partnerskiej. To AbstrachujeTV dla MyTaxi i projekt Rafała Masnego dla Google’a w kanale „To już jutro”.

AbstrachujeTV to obecnie jeden z największych i najpopularniejszych kanałów na polskim YouTube (ponad 2,6 mln subskrybentów). Odcinek zawierający lokowanie marki MyTaxi został nagrany w charakterystycznym dla twórców formacie, w zabawny sposób ukazującym cechy opisywanej grupy i poszczególnych jej przedstawicieli.

W pierwszym tygodniu od publikacji film o najgorszych typach pasażerów taksówek uzyskał 2,7 mln wyświetleń i ponad 96 proc. pozytywnych ocen. Pomimo wyraźnego lokowania produktu oglądane było średnio ponad 66 proc. tego materiału.

Wśród osób badanych po obejrzeniu filmu pozytywna ocena marki wzrosła o 9 p.p., a skłonność do polecenia o 5 p.p., przy czym w jednej z badanych grup skłonność ta wzrosła o 17 p.p.

Dopasowanie marki do kreacji w tej kampanii zostało ocenione na 84 proc., a pozytywne postrzeganie marki przez jej pryzmat na 77 proc. W opinii badanych film był przede wszystkim wciągający, wyróżniający się i przyjemny.

Drugą przebadaną kreacją była ta stworzona przez Rafała Masnego na jego kanał „To już jutro”. W kanale tym znajdują się materiały wideo o tematyce z pogranicza technologii i science fiction.

W ten kontekst wpisała się marka Google, która zdecydowała się na działanie z zakresu employer brandingu. Film poświęcony wizycie w warszawskim biurze firmy został określony przez badanych jako wciągający, wyróżniający się i interesujący.

Poziom ponad 90 proc. osiągnęły oceny dotyczące pozytywnego postrzegania marki przez pryzmat kreacji, zawartości nowych informacji, jak i wyróżnienia się marki. Dodatkowo skłonność do polecenia brandu wzrosła o 18 p.p.

Badanie pokazało, że kluczowe jest dopasowanie produktu czy usługi do formatów charakterystycznych dla danego kanału. Nawet szeroko zakrojone lokowanie produktu nie musi być rażące i odrzucające dla widzów, jeśli wideo niesie ze sobą wartość dodaną – edukuje, bawi czy otwiera drzwi do miejsc, których na co dzień widz nie ma szansy odwiedzić.

Aby obrandowany przekaz został pozytywnie odebrany, musi wpisywać się w motyw przewodni kanału i opowiadać historię, która zatrzyma uwagę odbiorców.

Wyniki badania zaprezentowano podczas konferencji „LifeTube Inspirations”. W czasie tego wydarzenia firma przedstawiła również dane finansowe. Oto najważniejsze z nich:

  • Dziesięciu największych klientów w 2016 r. wydało w LifeTube o 106 proc. więcej niż w 2015 r.
  • Przychody rok do roku w styczniu 2017 r. wzrosły o 165 proc., co pokazuje, że marki coraz chętniej współpracują z influencerami, dostrzegając korzyści ze wspólnej komunikacji.
  • Przychody w pierwszym kwartale 2017 r. wykazują wzrosty o ponad 70 proc.
  • Średni koszt, jaki ponoszą klienci LifeTube na jednego twórcę w jednej kampanii, wynosi w 2017 r. 28 tys. zł.


O badaniu
Badania zostały przeprowadzone we współpracy z instytutem badania rynku Kantar Millward Brown. „LifeTube Inspirations” to cykliczne spotkania branżowe organizowane przez LifeTube.

  • 8

22 marca 2017

21 marca 2017

Reklama
Reklama