Klient postmodernistyczny jest rozdarty - Marketing przy Kawie

Klient postmodernistyczny jest rozdarty

„Marketing jest ściśle powiązany z kulturą konsumentów, do których kieruje swój przekaz” – mówi w rozmowie na temat wpływu kultury postmodernistycznej na współczesną komunikację marketingową prof. Krystyna Mazurek-Łopacińska. W wywiadzie m.in. o tym, jak ponowoczesność wpływa na rozwój tzw. marketingu doświadczeń i ambient mediów oraz dlaczego sieci handlowe starają się odtworzyć atmosferę jarmarku w miejscach sprzedaży.

rozmawia Jakub Müller

Krystyna Mazurek-Łopacińska

Prof. zw. dr hab. nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Kierownik Katedry Badań Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej Ogólnopolskiej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pełnomocnik Rektora ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia. Prorektor do spraw dydaktyki AE we Wrocławiu w latach 2003-2005. Specjalność naukowa: marketing, badania marketingowe, badania konsumpcji, zachowania nabywców, a w szczególności orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, komunikacja międzykulturowa, wpływ procesów globalizacji na zachowania konsumentów, metody i obszary zastosowań badań marketingowych, marketing w instytucjach kultury. Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji, m.in. z zakresu consumer behaviour, wyróżnionych nagrodami Ministra Edukacji Narodowej.

Klient postmodernistyczny jest rozdarty
Jakub MüllerJakub Müller

Postmodernizm akcentuje takie wartości jak hedonizm, indywidualizm, brak uniwersalnej ideologii. Czy możemy mówić o wpływie tego prądu myślowego na marketing?

Krystyna Mazurek-ŁopacińskaKrystyna Mazurek-Łopacińska

Oczywiście, marketing jest ściśle powiązany z kulturą odbiorców, do których kieruje swój przekaz, a obecnie możemy mówić właśnie o kulturze postmodernistycznej, charakteryzującej się wartościami, o których pan wspomniał. Konsekwencją dla marketerów jest brak jednoznacznego obrazu konsumenta, który staje się bardzo kontekstowy: wszystko zależy od tego gdzie, z kim, w jakiej sytuacji się znajduje. Można go rozpatrywać przez pryzmat różnych kategorii, jak homo consumerus, homo postindustrialicus, homo globalicus, homo timidus, a nawet homo maller.

Coraz powszechniejszy jest relatywizm fundamentalnych do niedawna wartości, który sprawia, że dominująca staje się kultura masowa. Generalnie najchętniej akceptujemy te ideologie, które wpisują się w nurt hedonizmu, dążenia do natychmiastowej przyjemności, choć oczywiście jest to mocno zróżnicowane w poszczególnych grupach społecznych. Odrzucenie uniwersalnej ideologii powoduje, że konsumenci samodzielnie kształtują style życia i wybierają ideologie – trudniej jest zatem segmentować na podstawie stylów życia konsumentów, którzy zakładają różne maski.

Postmodernizm to zarówno korzyści, jak i zagrożenia. Rozwój technologii przyspiesza i ułatwia komunikację, również między konsumentami i firmami, ale grozi też zanikiem więzi społecznych i wykluczeniem całych grup ludzi, którzy ze względu na gorsze wykształcenie nie są w stanie korzystać z osiągnięć cywilizacji.

Zachęcamy do lektury
tego interesującego wywiadu!

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do niego oraz

4915 innych artykułów, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja