Personalia

Nowy zarząd ZFPR na lata 2024–2026

W skład nowego zarządu Związku Firm Public Relations weszło pięć kobiet, reprezentantek czołowych agencji w Polsce. Kadencja obecnego zarządu potrwa do 2026 r.

Prezeską została Katarzyna Życińska (CEO 38 Content Communication). W zarządzie znalazły się również cztery wiceprezeski:

 • Helena Korniejew (partner, Big Picture),
 • Daria Tworek (managing partner, Publicis Consultants),
 • Iga Wilczyńska-Zygadlewicz (public affairs director, Grayling Poland),
 • Agata Zeman (dyrektor zarządzająca, 24/7Communication).

– Bardzo się cieszę, że otrzymałam mandat do kierowania tak ważną organizacją branżową, jaką jest Związek Firm PR. Wśród głównych celów nowego zarządu będzie:

 • wzmocnienie pozycji agencji PR jako wiarygodnego partnera biznesowego, oferującego strategiczne doradztwo,
 • dbanie o najwyższe standardy etyczne branży.

Ważnym aspektem naszych działań będzie również kontynuacja projektów ZFPR skierowanych do młodych osób, które dopiero poszukują swojej ścieżki zawodowej, i wskazanie im możliwości rozwoju w agencjach public relations. Trzecim obszarem, na który położymy szczególny nacisk, będzie współpraca z sektorem publicznym – podkreśla Katarzyna Życińska, prezeska ZFPR.

Katarzyna Życińska

CEO i założycielka 38 Content Communication. Z sukcesem wdraża i realizuje kompleksowe strategie komunikacyjne. Wcześniej związana ze Starcom MediaVest Group, a także Grupą Eurozet. Specjalistka w zakresie budowania i wdrażania strategii public relations w innowacyjnym ujęciu oraz podnoszenia efektywności działań komunikacyjnych. Przez ostatnie trzy lata pełniła funkcję wiceprezeski Związku Firm PR.

Helena Korniejew

Z branżą PR związana jest od 2010 r. W Big Picture obecna od pierwszego roku istnienia agencji. Przez lata pełniła funkcję strategic directora, a w 2023 r. objęła udziały i stanowisko partnera firmy. Wspólnie z Hanną Waśko odpowiada za zarządzanie agencją, strategiczne kierunki rozwoju, budowę zespołu, a także doradztwo strategiczne dla kluczowych klientów.

Daria Tworek

Pełni rolę partnera zarządzającego w Publicis Consultants. Z agencją związana jest od ponad pięciu lat, zaś z branżą PR od ponad dwunastu lat. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w agencjach komunikacyjnych, jak i po stronie biznesu oraz administracji.

Iga Wilczyńska-Zygadlewicz

W Grayling Poland zarządza działem public affairs. Z branżą doradztwa komunikacyjnego jest związana od ponad dziesięciu lat. Specjalizuje się w projektach z obszaru advocacy i zarządzania relacjami z interesariuszami. Realizowała je m.in. dla klientów z branży energetycznej, przemysłowej, e-commerce, platform online i innych.

Agata Zeman

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze strategicznego doradztwa wizerunkowego dla klientów w Polsce i za granicą. Jest dyrektor zarządzającą w agencji 24/7Communication, w której zarządza zespołem 70 konsultantów. Wspólnie pracują dla klientów z branży farmaceutycznej, energetycznej, spożywczej i nowych technologii.

Zgodnie ze statutem ZFPR do kompetencji zarządu należy m.in.:

 • planowanie bieżącej pracy Związku i kierowanie nią,
 • reprezentowanie Związku na zewnątrz,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami,
 • podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa w Związku.
 • 1

Nowy zarząd ZFPR (na lata 2024–2026)Reklama