Personalia

Nowy dyrektor ds. marketingu działu PC i urządzeń inteligentnych Lenovo

Od 1 stycznia 2020 r. stanowisko dyrektora wykonawczego ds. marketingu i komunikacji w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) Lenovo obejmie Alberto Spinelli. Wnosi on do firmy wieloletnie doświadczenie z branży urządzeń i usług cyfrowych – zarówno jako przedsiębiorca, założyciel start-upów, jak i członek zarządu firm rozwijających i wdrażających cyfrowe ekosystemy.

Alberto Spinelli będzie bezpośrednim podwładnym François Bornibusa, starszego wiceprezesa i prezesa w regionie EMEA. Pracując w Mediolanie, będzie odpowiedzialny za cyfrową transformację firmy i realizację wizji pionu marketingowego opartego na danych i analizie informacji.

Działania te mają sprzyjać:

  • zacieśnianiu relacji Lenovo z klientami,
  • realizacji zobowiązania firmy do dostarczania inteligentniejszych technologii dla wszystkich.

Nowy dyrektor przechodzi do Lenovo z firmy Fing – start-upu prowadzącego giełdę sprzętu i usług profesjonalnych z segmentu inteligentnego domu. Pełnił w nim funkcję dyrektora generalnego.

Przedtem zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego działu usług cyfrowych firmy Canon. W karierze zawodowej kierował wieloma start-upami. Zajmował także różne stanowiska w międzynarodowych korporacjach, takich jak Intel i Acer.

  • 1
Alberto Spinelli Lenovo

Alberto SpinelliReklama