Personalia

Mark Thorne dyrektorem marketingu w Wyborowej Pernod Ricard

1 lipca stanowisko dyrektora marketingu w Wyborowej Pernod Ricard objął Mark Thorne. Zastąpił Philipa Ainswortha, który będzie pełnił funkcję dyrektora marketingu w Pernod Ricard w Wielkiej Brytanii.

Mark Thorne związany jest z branżą alkoholową od wielu lat. Wiedzę i doświadczenie zdobywał w Corby Spirit and Wine – kanadyjskiej spółce należącej do Grupy Pernod Ricard. Pełnił w niej funkcje m.in. dyrektora marek luksusowych i dyrektora ds. planowania strategicznego.

W 2012 r. objął stanowisko dyrektora handlowego w Chivas Brothers, gdzie zajmował się regionem Ameryki Północnej i Południowej. Od 2014 r. na stanowisku dyrektora marek standard blend i usług marketingowych w tej firmie był odpowiedzialny za rozwój szkockich whisky, takich jak Clan Campbell, Passport i 100 Pipers. Do jego obowiązków należał także nadzór nad działem usług marketingowych.

Będzie podlegać prezesowi zarządu Wyborowej Pernod Ricard i Pernod Ricard Central Europe – Ericowi Benoist.Reklama