Personalia

Małgorzata Ambrożewicz pokieruje platformą Kantar Marketplace w Polsce

Od września 2023 r. Małgorzata Ambrożewicz obejmuje stanowisko Kantar Marketplace business development director. Platforma działa od 2019 r. i oferuje badania na żądanie.

Ostatnio Małgorzata Ambrożewicz zajmowała się badaniami kampanii mediowych w domenie media & digital w Kantar Polska. Do jej obowiązków należało:

  • kompleksowe prowadzenie projektów badawczych z zakresu szeroko rozumianego digitalu,
  • budowanie relacji z klientami.

Prowadziła również badania kampanii wielokanałowych i doradzała klientom pod kątem efektywności ich działań mediowych. Po stronie Kantar Polska była odpowiedzialna za konkurs YouTube Works w Polsce, którego celem jest wyłonienie najbardziej kreatywnych i efektywnych reklam na polskim YouTube.

Platforma Kantar Marketplace

Umożliwia specjalistom ds. wiedzy o konsumentach, a także marketerom i agencjom szybsze testowanie, zdobywanie wiedzy i podejmowanie działań. Ta zautomatyzowana platforma jest dostępna obecnie w 70 krajach. Dostarcza insighty o jakości pozwalającej na podejmowanie decyzji w sytuacjach takich jak konieczność uzyskania informacji zwrotnej na temat:

  • pomysłu kreatywnego,
  • opracowania nowego produktu,
  • rozpoczęcia kampanii reklamowej.

Z platformy korzysta obecnie ponad 1300 klientów korporacyjnych i instytucjonalnych.

  • 1

Malgorzata Ambrożewicz – business development director platformy Kantar Marketplace


 

Reklama