Personalia

Bartosz Załęcki w Grupie K2 jako partner in growth services

Do Grupy K2 dołączył Bartosz Załęcki. Objął nowo utworzone stanowisko partner in growth services. Będzie wspierał klientów z całej Grupy K2 w doborze rozwiązań i projektowaniu ścieżek rozwoju.

Bartosz Załęcki pracował już w K2 w latach 2008–2013, kierując działem strategii. Do jego obowiązków należało m.in. planowanie strategii komunikacyjnych, ale również inkubowanie nowych usług digitalowych. Następnie odpowiadał za transformację marketingu i sprzedaży „Gazety Wyborczej”, w tym przede wszystkim za skuteczną komercjalizację płatnych treści online. Od początku 2020 r. jest również związany z agencją Brain, gdzie współtworzy strategię komunikacji dla kluczowych klientów.

– Bartosz wraca do Grupy K2, aby wspomagać realizację strategii zakładającej wykorzystanie synergii naszych poszczególnych jednostek biznesowych w dostarczaniu zintegrowanej oferty dla biznesów będących w procesie transformacji cyfrowej. Jego rolą będzie wspieranie klientów Grupy w korzystaniu z naszych usług i produktów technologiczno-marketingowych w czasach przyspieszającej digitalizacji – komentuje Michał Paschalis-Jakubowicz, wiceprezes Grupy K2.

  • 1
Bartosz Załęcki

Bartosz Załęcki


 

Reklama