Systemy lojalnościowe także dla MSP
  • 0
  • 1
30.06.2011 ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Systemy lojalnościowe także dla MSP

Rynek programów lojalnościowych  okrzepł w Polsce. Po pewnej stagnacji z lat 2007-2009, dzięki wejściu dużych programów multipartnerskich powstał nowy impuls rozwojowy. Budowanie lojalności nowoczesnymi metodami to już nie tylko domena największych firm. Mniejsi gracze też mogą sobie pozwolić na własny system lojalnościowy. Zamiast pieczątek i naklejek mogą wybrać gotowe rozwiązania informatyczne, nierzadko mocno zaawansowane pod względem wykorzystywanych narzędzi i mechanizmów.

Najwięksi gracze dysponują złożoną infrastrukturą informatyczną i ogromnymi zasobami danych. Systemy do obsługi przygotowywane są przez wyspecjalizowane firmy informatyczne pod konkretne modele programów lojalnościowych, uwzględniające dane behawioralne oraz segmentacje, jakie dla prowadzących programy przygotowały agencje badawcze. Wymagają także integracji z wewnętrznymi systemami firmy. Taki program to złożone przedsięwzięcie, które, aby odniosło sukces, wymaga starannego zaplanowania i nieustannej kontroli.

Czy oznacza to, że mniejsze firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw nie mogą sobie pozwolić na nowoczesną drogę budowania lojalności? Czy skazane są na pieczątki i naklejki? Oczywiście nie.

Powstają rozwiązania również dla nich – zarówno dedykowane, jak i systemy gotowe, które można w łatwy sposób przystosować  do potrzeb konkretnego zleceniodawcy, czy będzie nim mały sklep, niesieciowa stacja benzynowa, czy niewielka sieć handlowa. Dotychczas koszty wdrożenia systemu lojalnościowego były tu zbyt wysokie, teraz, wraz z rozwojem rynku, ta sytuacja ulega zmianie.

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku i przy wielu podobnych produktach czy usługach istotnym wyróżnikiem jest budowanie przywiązania klienta do marki, jakość i płynność obsługi oraz oferowanie dodatkowych korzyści.

Obecnie programy lojalnościowe oparte są na oferowaniu korzyści twardych i – jak pokazują badania – tego właśnie oczekują klienci. Oczekują także oferty zindywidualizowanej, gdzie firma potrafi rozpoznać i zaspokoić ich specyficzne potrzeby. Do tego celu konieczny jest system rejestrujący dane na kartach lub innych nośnikach danych. Wkrótce zamiast kart mogą to być telefony komórkowe – mówi Marcin Włodarczak z firmy Grafo.

Istotną cechą dobrej platformy lojalnościowej musi być automatyzacja procesów oraz minimalizacja nakładów na jej administrację, ale również możliwość konfiguracji przez prowadzącego program.

Platforma powinna  umożliwiać w pełni automatyczne naliczanie punktów według wybranego algorytmu i dopisywanie ich do konkretnej karty lojalnościowej klienta, jak i zindywidualizowane programy rabatowe. Powinna być dostępna on-line i dostępna cenowo dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Nie wymaga to integracji z jakimkolwiek systemem używanym przez prowadzącego program, jednak oczywiście integracja taka powinna być możliwa.

Identyfikatorami klientów w programach dla MSP mogą być nośniki magnetyczne, mogą też zostać wykorzystane technologie bezstykowe, np. naklejki z mikroprocesorem zdalnie przekazującym dane oraz tzw. NFC Near Field Communication  (krótkozasięgowy, wysokoczęstotliwościowy, radiowy standard komunikacji pozwalający na  bezprzewodową wymianę danych na odległość do 20 cm).

Ta ostatnia technologia łączy interfejs kart  inteligentnych i czytnik w jednym urządzeniu. Urządzenia NFC mogą komunikować się zarówno z istniejącymi urządzeniami, jak również z innymi urządzeniami NFC, a tym samym są zgodne z istniejącą i będącą już w użyciu infrastrukturą publicznego transportu i płatności. Ta technologia jest przede wszystkim  nakierowana na wykorzystanie w telefonach komórkowych, a jej zastosowanie pozwala na  bezstykowe przesyłanie danych za pośrednictwem telefonu komórkowego klienta do systemu.

Istnieje również możliwość zastosowania tego rozwiązania w terminalach kart płatniczych.

***
(promocja)

30 czerwca 2011

29 czerwca 2011