Rośnie liczba bogatych Polaków. Ich siła nabywcza napędza rynek dóbr luksusowych
 • 0
 • 4
7.12.2017

Rośnie liczba bogatych Polaków. Ich siła nabywcza napędza rynek dóbr luksusowych

W 2017 r. liczba dobrze zarabiających Polaków wyniesie 1,1 mln osób – pokazuje raport KPMG „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2017”. Wraz ze wzrostem liczby potencjalnych nabywców w 2017 r. kolejny raz zwiększy się wartość rynku dóbr luksusowych. Szacuje się ją na ponad 21 mld zł.

Łączne dochody brutto dobrze zarabiających Polaków, czyli uzyskujących miesięczny dochód powyżej 7,1 tys. zł brutto, wyniosą w 2017 r. 249 mld zł.

W 2016 r. 164 tys. osób zarabiało miesięcznie powyżej 20 tys. zł brutto. W tym ponad 40 tys. Polaków osiągało miesięczne zarobki powyżej 50 tys. zł brutto. Blisko 60 mld zł, które w 2016 r. zarobili bardzo bogaci Polacy, stanowi ponad 1/4 dochodu brutto dobrze zarabiających osób mieszkających w Polsce.

Zgodnie z naszymi prognozami z ubiegłych lat liczba dobrze zarabiających osób mieszkających w Polsce w 2016 r. przekroczyła 1 mln. W tym roku spodziewamy się, że osób zarabiających powyżej 85 tys. zł brutto rocznie będzie już nieco ponad 1,1 mln.

Rośnie również liczba polskich HNWI, czyli osób, których majątek netto wart jest więcej niż 1 mln dol. W 2017 jest ich już 57 tys., z czego 203 osoby są w posiadaniu majątku większego niż 100 mln dol. – mówi Andrzej Marczak, partner w KPMG w Polsce.

Majątek Polaków rośnie najszybciej w Europie
Kluczową rolę w grupie nabywców produktów luksusowych odgrywają osoby należące do kategorii HNWI (ang. high net worth individuals). Są to osoby mające majątek netto przekraczający 1 mln dol. W 2017 r. liczba Polaków zaliczających się do HNWI wzrosła o niemal 16 tys. osób.

Polska jest liderem pod względem procentowego wzrostu wartości majątku. Na wzrost aktywów netto Polaków miały wpływ przede wszystkim rosnące kursy akcji spółek na giełdzie.

Rekordowy wzrost wartości majątku netto Polaków nie zmienił jednak miejsca Polski w rankingu europejskich krajów z największą liczbą HNWI. Liczba polskich milionerów jest nadal porównywalna z krajami, które mają dużo niższą populację, np. Finlandią, Portugalią oraz Czechami.

Najbogatsi mieszkają na Mazowszu
Liczba bogatych Polaków, których miesięczne dochody w 2016 r. wynosiły powyżej 20 tys. zł brutto, wyniosła 164 tys. osób. Podobnie jak w ubiegłych latach największy odsetek bogatych Polaków zamieszkiwał województwo mazowieckie.

Rozliczając podatki za 2016 r., zadeklarowali oni dochody w wysokości blisko 29 mld zł brutto. Prawie połowę tej kwoty zarobili bardzo bogaci Polacy, których dochody były wyższe niż 50 tys. zł miesięcznie. Na Mazowszu mieszkało blisko 11 tys. takich osób.

Drugie miejsce ex aequo pod względem liczby bardzo bogatych Polaków zajmują województwa wielkopolskie oraz małopolskie.

Kolejny rok z rzędu rośnie wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce
Według szacunków KPMG wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce po raz kolejny wzrośnie i wyniesie 21 mld zł w 2017 r. Prognozy firmy wskazują, że do 2021 r. rynek dóbr luksusowych w Polsce może osiągnąć wartość ponad 31 mld zł. Będzie to stanowiło blisko 48-procentowy wzrost w porównaniu do 2017 r.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że jedynie rynek osobistych dóbr luksusowych zachowuje znaczną odporność na zawirowania w gospodarce. Obejmuje on ubrania, akcesoria, biżuterię i zegarki. W okresie hossy historycznie rynek ten rósł szybciej, natomiast w czasie bessy utrzymywał wartość.

Należy się zastanowić, jak wieszczony przez analityków kolejny kryzys wpłynie na wyceny spółek z sektora dóbr luksusowych. Niektóre wskaźniki dla tych spółek są wyższe niż przed kryzysem z 2008 r.

Największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce od lat pozostaje segment samochodów marek premium oraz luksusowych. Jego wartość jest szacowana na 12,3 mld zł. Prognozowana liczba rejestracji w 2017 r. nowych aut marek premium wyniesie 61 tys. sztuk, a marek luksusowych 176 sztuk.

Na drugim miejscu znalazł się segment luksusowej odzieży oraz akcesoriów, którego wartość w tym roku wyniesie blisko 2,5 mld zł. Trzecia lokata należy do usług hotelarskich i spa (1,7 mld zł).

Jednym z najszybciej rosnących i rozwijających się segmentów jest rynek luksusowej biżuterii i zegarków. Segment luksusowej biżuterii zdominowany jest przez biżuterię damską. Stanowi ona 78% tej kategorii i w 2017 r. jej wartość wyniesie 272 mln zł. Z kolei 80% oferowanych na polskim rynku luksusowych zegarków jest przeznaczonych dla panów.

Już blisko 60% wartości całego rynku dóbr luksusowych w Polsce stanowią samochody premium i luksusowe. Segment ten rośnie dynamicznie i szacujemy, że w 2021 r. osiągnie wartość 19,8 mld zł, a zatem o 61% więcej niż w 2017 r.

Równie dobrze pod względem tempa wzrostu prezentuje się segment biżuterii i zegarków. W tym roku szacowana wartość wyniesie 653 mln zł, a w perspektywie czterech lat ma szansę wzrosnąć aż o 50% do poziomu 976 mln zł – mówi Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.

Gdzie zaczyna się luksus według bogatych Polaków?
Zdaniem ankietowanych przez KPMG bogatych Polaków samochód można uznać za luksusowy, jeśli kosztuje powyżej 285 tys. zł. Według bogatych Polaków 1 mkw luksusowego mieszkania powinien kosztować ponad 17 tys. zł.

Tygodniowe wczasy w luksusie dla jednej osoby to wydatek minimum 9,7 tys. zł, damska sukienka – 3,3 tys. zł, garnitur męski – 4,6 tys. zł, damskie buty – 1,8 tys. zł, kolacja dla dwóch osób w restauracji – 1,1 tys. zł, a butelka luksusowego wina – 430 zł.

Bogaty Polak pracuje średnio 10 godzin dziennie. Wolny czas spędza z rodziną, ale nie przed telewizorem
Firma doradcza KPMG przeprowadziła badanie na próbie blisko stu Polaków, których miesięczne dochody brutto wynoszą minimum 20 tys. zł. Większość ankietowanych uważa, że do ich zawodowych i finansowych sukcesów przyczyniła się przede wszystkim ciężka praca i odpowiednie cechy charakteru – inteligencja oraz samodyscyplina.

Dla 81% ankietowanych wysokie zarobki są powiązane z koniecznością podejmowania ryzyka. Z kolei 60% bogatych Polaków uznaje, że pieniędzmi należy dzielić się z innymi. Warunkiem jest jednak, że sami będą mogli decydować o beneficjentach pomocy.

Największa liczba bogatych Polaków pracuje średnio 10 godzin dziennie. Co dziesiąty ankietowany przez KPMG bogaty Polak przyznał, że pracuje więcej niż 12 godzin dziennie.

Bogaci Polacy wierzą w merytokrację i wysoką mobilność społeczną, a zatem uważają, że bardziej liczą się kompetencje, chęci i cechy charakteru niż kontakty czy pochodzenie. Według ankietowanych indywidualne zasługi i szczęście są ważniejsze na drodze do sukcesu od uwarunkowań zewnętrznych, jak sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju.

Paradoksalnie jednak ci sami bogaci Polacy nie są przekonani, czy rynek jest mechanizmem, który sprawiedliwie wycenia pracowników. Chociaż większość badanych uważa, że pieniądze są dobrym miernikiem sukcesu, opinie co do tego, czy wysokość zarobków jest adekwatna do włożonego wysiłku, są podzielone – kontynuuje Andrzej Marczak z KPMG.

Ponad połowa ankietowanych spędza codziennie z rodziną 2–3 godziny, a 23% respondentów więcej niż 3 godziny. Respondenci badania wskazali, że najwięcej czasu poświęcają pracy i rodzinie. Prawie połowa badanych bogatych Polaków przyznała, że w ogóle nie ogląda telewizji, filmów i seriali.

Osoby bogate pragmatycznie podchodzą do wydawania pieniędzy. Większość regularnie korzysta z usług pomocy domowej (65%). Co czwarty ma własnego trenera personalnego, a co piąty regularnie korzysta z usług ogrodnika. Więcej niż połowa bogatych Polaków spędza za granicą od trzech do pięciu tygodni w roku.

Preferowaną przez bogatych Polaków formą lokowania kapitału jest inwestowanie w rynek nieruchomości. 76% z nich ma drugie mieszkanie lub dom. Bogaci inwestują również w produkty inwestycyjne banków lub funduszy inwestycyjnych.

Pełną wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony www.kpmg.pl.

O badaniu
„Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2017” jest 8. edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Motywem przewodnim tegorocznej edycji raportu jest portret bogatego Polaka. Przeprowadzono też analizę poszczególnych segmentów w obrębie rynku dóbr luksusowych, którą uzupełniono o wyniki badania konsumentów oraz wypowiedzi ekspertów z branży.

Na potrzeby raportu przyjęto, że dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku lub takie, które ze względu na specyfikę (unikalność, wysoką cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru.

W opracowaniu przedstawione zostały wyniki badania, które przeprowadzono na grupie 97 respondentów w okresie od lipca do września 2017 r. Metoda: wywiady internetowe (CAWI – Computer Assisted Web Interview). Kryterium doboru respondentów stanowiły dochody przekraczające 20 tys. zł brutto miesięcznie.

Analiza ta została uzupełniona o wypowiedzi specjalistów z analizowanych w raporcie segmentów. W raporcie wykorzystano także dane:

 • Credit Suisse,
 • Euromonitor International,
 • GUS-u,
 • Ministerstwa Finansów,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego,
 • Polskiego Związku Żeglarskiego,
 • Poland Sotheby’s International Realty,
 • Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

7 grudnia 2017

Czytaj także
Reklama

6 grudnia 2017

Czytaj także
Reklama