MSL otwiera biuro w Turcji
  • 0
  • 1
13.07.2018

MSL otwiera biuro w Turcji

Agencja MSL kontynuuje inwestycje na rynkach wschodzących i otwiera biuro w Stambule. Nowy oddział wzmocni zasięg geograficzny sieci i umożliwi pracę z obecnymi klientami w tym regionie.

MSL w Stambule to agencja full-serwice. Zatrudnia dwunastu pracowników i jest silnie zintegrowana z Publicis Groupe. Obsługuje kilku klientów, w tym sieciowe kontrakty MSL. Klienci agencji otrzymują strategiczne doradztwo komunikacyjne i pełne spektrum możliwości, jakie oferuje agencja sieciowa o globalnym zasięgu. Jednocześnie MSL w Stambule oferuje wyczucie i znajomość lokalnego rynku, jego uwarunkowań i kluczowych interesariuszy.

CEO tureckiej agencji została Mehin Öner, ekspertka PR z wieloletnim doświadczeniem w mediach i komunikacji. Przed dołączeniem do MSL, Öner zarządzała globalną komunikacją marki Beko. Firma podkreśla z dumą, że w sieci MSL to 34 kobieta zarządzająca agencją.

Biuro MSL w Warszawie, będące hubem regionalnym na rynki CEE włączając w to Rosję i Turcję, miało duży wkład w proces powstania MSL Turcja. Zadaniem hubu jest rozwijanie biznesu oraz umacnianie obecności MSL w CEE. W listopadzie utworzone zostało biuro MSL w czeskiej Pradze.

  • 1

13 lipca 2018

  • 0
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
13.07.2018

Media z najbardziej wiarygodnymi informacjami na temat produktów. Wyniki badania internautów

Gdzie najlepiej szukać wiarygodnych informacji na temat produktów i usług? Zdaniem internautów – na portalach specjalistycznych, forach dyskusyjnych i portalach ogólnoekonomicznych. Respondenci badania ARC Rynek i Opinia mieli najmniejsze zaufanie do informacji o produktach na portalach plotkarskich, Facebooku i w telewizji publicznej. Najbardziej ufne wobec wszelkich mediów są osoby najmłodsze – do 24. roku życia.