Havas Media Group powołuje Programmatic Hub
  • 0
  • 1
4.02.2019

Havas Media Group powołuje Programmatic Hub

W styczniu 2019 r. Havas Media Group powołało Programmatic Hub. To zespół złożony z kilkunastu specjalistów integrujących wszystkie narzędzia do zakupu programatycznego. Na czele hubu stanął Krzysztof Dumbal.

Havas Programmatic Hub ma wspierać klientów Havas Media Group w identyfikacji ich wyzwań biznesowych związanych z programatycznym zakupem mediów oraz w całościowym zarządzaniu tym procesem. Specjaliści wybierają najefektywniejsze rozwiązania realizujące cele klientów, łącząc dane i mechanizmy cross-channel oraz stosując rozwiązania platform DSP.

Ważnym aspektem funkcjonowania Programmatic Hub jest wykorzystanie algorytmów do machine learningu. Ma ono zwiększać efektywność realizacji komercyjnych wyzwań reklamodawców.

Ponadto narzędzie Meta DSP obecnie przekształca się w narzędzie optymalizujące cały zakup programatyczny, integrując także SEM oraz paid social. Początkowo było wykorzystywane przez grupę Havas w kanałach display i wideo. Integracja wszystkich platform automatyzuje wykorzystanie danych, wzmacnia precyzję i efektywność działań klientów.

Używając terminu programmatic, w Havas Media Group mamy na myśli wszystkie kanały digital oparte na technologii kupowania w ekosystemie aukcyjnym. Celem działania zespołu jest integracja jakościowej powierzchni, dostępnych danych i zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Takie podejście daje gwarancję efektywności prowadzonych działań i trafności podejmowanych decyzji biznesowych. Słuchamy klientów, którzy oczekują od nas rozwiązań szytych na miarę oraz konsultingu z obszaru programmatic – powiedział Krzysztof Dumbal, head of Programmatic Hub w Havas Media Group.

  • 1

4 lutego 2019

1 lutego 2019