Coca-Cola ogłasza nowy globalny plan: świat bez odpadów
  • 0
  • 1
19.01.2018

Coca-Cola ogłasza nowy globalny plan: świat bez odpadów

Coca-Cola zadeklarowała fundamentalną zmianę podejścia do opakowań. Jej ambicją jest, aby do 2030 r. uzyskać 100% zbiórki i recyklingu tylu opakowań, ile trafia od firmy na rynek.

Zamiar ten stanowi oś nowej wizji w zakresie opakowań – „World Without Waste”. Świat bez odpadów to dążenie, które firmy systemu Coca-Cola pragną realizować za sprawą wieloletniej inwestycji. Jej skutkiem będzie stworzenie opakowań w 100% nadających się do recyklingu.

The Coca-Cola Company i partnerzy – rozlewcy – wspólnie chcą realizować kluczowe cele:

  • Inwestycje w planetę. Do 2030 r. firma będzie starała się zebrać i poddać recyklingowi tyle opakowań, ile trafia od niej na rynek. W tym celu chce przeznaczyć budżet marketingowy na działania, które mają uświadamiać co, jak i gdzie należy przeznaczać do recyklingu. Coca-Cola będzie promować zbiórkę opakowań w całej branży. Dotyczy to również butelek i puszek po napojach innych firm. System firm Coca-Coli będzie współpracował z lokalnymi społecznościami, partnerami branżowymi, klientami oraz konsumentami, aby pomóc w rozwiązywaniu takich problemów, jak odpady opakowaniowe oraz zanieczyszczenie mórz.
  • Inwestycje w opakowania. Coca-Cola kontynuuje działania zmierzające do tego, by na całym świecie wszystkie jej opakowania w 100% nadawały się do recyklingu. Firma produkuje lepsze butelki zarówno poprzez użycie bardziej przetwarzalnego materiału, jakim jest żywica roślinna, jak i poprzez zmniejszenie wagi plastiku w każdym opakowaniu. Do 2030 r. firmy systemu Coca-Cola zamierzają wytwarzać butelki z materiałów pochodzących średnio w 50% z recyklingu. Celem jest ustanowienie nowego światowego standardu pakowania napojów. Już obecnie większość opakowań firmy nadaje się do recyklingu.

Wizja świata bez odpadów to również kolejny krok w dążeniu firmy do zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego uzupełniania wody wykorzystywanej w końcowym etapie produkcji napojów. Firma osiągnęła ten cel w 2015 r., czyli 5 lat wcześniej, niż zakładano.

Coca-Cola będzie dążyć do osiągnięcia celów z pomocą wybranych globalnych partnerów: inicjatywy New Plastics Ellen MacArthur Foundation, organizacji Ocean Conservancy/Trash Free Seas Alliance oraz World Wildlife Fund. Podejmie też starania we współpracy z nowymi partnerami na poziomie regionalnym i lokalnym oraz nawiąże współpracę z kluczowymi klientami, aby zmotywować konsumentów do recyklingu większej ilości opakowań.

  • 1

19 stycznia 2018

Czytaj także
Reklama
Czytaj także
Reklama