Jak przygotować organizację do wdrożenia CRM?Jak przygotować organizację do wdrożenia CRM?Jak przygotować organizację do wdrożenia CRM?Jak przygotować organizację do wdrożenia CRM?

Jak przygotować organizację do wdrożenia CRM?

Jak przygotować organizację do wdrożenia CRM?
M. Osip, P. Mazur

M. Osip, P. Mazur

-

M. Osip, P. Mazur

M. Osip, P. Mazur

Studium przypadku: marketing relacyjny w Renault Kiljańczyk. W artykule opisany został proces wdrożenia systemu CRM - jego założenia, prace przygotowawcze, samo wdrożenie i rezultaty. Przedstawione są zarówno wynikłe w trakcie wdrażania problemy, jak też spodziewane i niespodziewane korzyści wdrożenia.

Wprowadzenie
Wokół koncepcji CRM narosło wiele nieporozumień. Najczęściej wynikają one z utożsamiania tej koncepcji z narzędziami wykonawczymi na poziomie operacyjnym zarządzania firmą. Koncepcja CRM, a może lepiej marketingu relacyjnego jest filozofią działania firmy, która powinna być planowana na poziomie strategicznym.

Każdy projekt związany z wykorzystaniem koncepcji CRM powinien rozpocząć się od postawienia pytania, czy koncepcja ta pozwoli na zwiększenie wartości firmy.

Obecnie możesz przeczytać
1 artykuł dziennie

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do

4915 artykułów, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja