Personalia

Zmiany w strukturze zarządu MediaCom Warszawa

MediaCom Warszawa zmienił zakres odpowiedzialności członków zarządu i wprowadził zmiany w strukturze agencji. Jest to podyktowane wdrożeniem nowego podejścia – content & connections. Jakub Kossut powołany został na stanowisko chief operating officera.

Będzie odpowiedzialny za wszystkie procesy wewnątrz firmy, rozwój ludzi i organizacji oraz współpracę pomiędzy działami i wdrażanie strategii. Będą mu też podlegały zespoły biznesowe oraz – jak dotychczas – MediaCom Beyond Advertising i HR.

Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora zarządzającego. Karierę w MediaCom Warszawa rozpoczął jeszcze podczas pracy w Instytucie Ekonometrii SGH. Dołączył do firmy w 2003 r., aby współtworzyć dział badań ekonometrycznych. W 2008 r. wszedł do zarządu.

Anna Dzierzędzka zajmie się produktem i jakością serwisu oraz działem strategicznym i jednostkami specjalnymi: MediaCom Business Science i MediaCom Insight. Stanisław Kejler natomiast będzie czuwał nad zespołami investment, rozwojem działań w Internecie oraz działem administracji i IT. Obydwoje obejmą stanowiska partnerów zarządzających. Na czele zarządu stoi Agnieszka Kosik.

Daria Sacha, dotychczasowa managing partner, podjęła decyzję o odejściu z MediaComu. Jej obowiązki przejmują poszczególni członkowie zarządu.Reklama