Personalia

Nowy zarząd PRCH. Prezesem ponownie Jan Dębski

W skład nowego zarządu powołani zostali: Karol Bartos, Agata Brzezińska, Jan Dębski, Justyna Kur, Anna Malcharek, Urszula Matej-Bil, Dominik Piwek, Krzysztof Poznański, Piotr Staniszewski i Aleksandra Zentile-Miller. Na inauguracyjnym spotkaniu nowy zarząd wybrał Jana Dębskiego na prezesa, a Annę Malcharek i Piotra Staniszewskiego na wiceprezesów PRCH.

9 czerwca Walne Zgromadzenie Polskiej Rady Centrów Handlowych udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi. Wybrało też nowy zarząd PRCH, który będzie pełnił swoją kadencję w latach 2022–2024. Podczas Walnego Zgromadzenia uzupełniono też skład Komisji Rewizyjnej o dwóch nowych członków.

W trakcie zgromadzenia członkowie stowarzyszenia uzupełnili także skład Komisji Rewizyjnej. Wybrali dwóch nowych członków: Magdalenę Łukaszewską z Pradera Management i Krzysztofa Sakierskiego z NGL Advisory. Tym samym Komisja Rewizyjna wróciła do pełnego, statutowego składu czterech osób.

  • 1
Nowy zarząd PRCH. Prezesem ponownie Jan Dębski

Walne zgromadzenie PRCH


 

Reklama