Personalia

Michał Hejka buying intelligence directorem w Group One Media

W Group One Media stanowisko buying intelligence directora objął Michał Hejka. Odpowiada za rozwój oferty własnych produktów mediowych w ramach grupy.

Jako buying intelligence director Michał Hejka będzie współpracował z dostawcami mediów oraz działem trade grupy. Wszystko to w poszukiwaniu synergii i optymalizacji działań pomiędzy dostawcami zewnętrznymi, a także kompetencjami poszczególnych spółek. Będzie też koordynował cały proces wyboru i akwizycji nowych rozwiązań oraz narzędzi własnych.

Z branżą mediową związany jest ponad dwudziestu lat. W latach 2003–2007 pracował w Omnicom Media Group. Następnie przeszedł do Grupy ZPR Media, z którą związany był 13 lat. Odpowiadał za:

  • współtworzenie i realizację strategii transformacji cyfrowej Grupy po stronie produktowej i sprzedażowej,
  • optymalizację procesów i synergii między spółkami grupy.

Od 2009 r. jako dyrektor ds. badań i rozwoju czuwał nad rozwojem oferty produktowej sieci reklamowej. W 2010 r. został powołany na stanowisko prezesa zarządu jednej z pierwszych sieci afiliacyjnych w Polsce, spółki Afilo. Równolegle w IDMnet odpowiadał za wdrażanie nowych technologii z naciskiem na programmatic. Od 2017 r. w spółce Accorp rozwijał Data Management Platform i budował kompetencje programmatic buying.

Od 2020 r., oprócz funkcji prezesa spółek IDMnet i Accorp, zajmował także stanowisko wiceprezesa spółki Time. Obszarem jego odpowiedzialności był:

  • rozwój analityczno-contentowy w zakresie nowych mediów,
  • rozwój nowych modeli i kanałów monetyzacji.

(…) naszym celem jest stworzenie najszerszej, najbardziej zaawansowanej technologicznie i mediowo oferty narzędzi własnych na rynku. Wszystko po to, aby stale zwiększać efektywność kampanii i doskonałości operacyjnej dla naszych klientów. Wierzymy, że dzięki własnym produktom mediowym możemy zagwarantować najwyższe mediowe wskaźniki, dostarczyć większą elastyczność i jeszcze korzystniejsze ceny – podkreśla Bartosz Krzewski, COO Group One Media.

  • 1
Michał Hejka

Michał Hejka – buying intelligence director w Group One MediaReklama