Personalia

Hubert Kifner dyrektorem Biura Relacji Zewnętrznych w Provident Polska

Do zespołu corporate affairs Provident Polska dołączył Hubert Kifner. 1 lutego objął stanowisko dyrektora Biura Relacji Zewnętrznych. Ma rozległe kompetencje w zarządzaniu reputacją marek oraz budowaniu korzystnych relacji z otoczeniem biznesowym i regulacyjnym.

Hubert Kifner ma ponad 20 lat doświadczenia w branży komunikacyjnej. Przez ostatnie 13 lat pracował w MSL – firmie doradczej specjalizującej się w obszarze komunikacji, ochrony reputacji i public affairs. Doradzał klientom z sektora finansowego, telekomunikacyjnego i mediów. Był odpowiedzialny za prowadzenie międzynarodowych projektów wymagających koordynacji działań wielu podmiotów i dialogu z decydentami i regulatorami.

Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem reputacyjnym i sytuacjami kryzysowymi. Wcześniej pracował w ING Banku oraz w sektorze firm doradczych.

Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, w tym wykluczeniu finansowemu jest mi niezmiernie bliskie. Dlatego z wielką radością dołączam do Provident Polska, który realizuje swoją misję właśnie w tym obszarze. Wspieranie działań komunikacyjnych podmiotów z branży finansowej to ważny obszar moich zawodowych zainteresowań. Przez ostatnie 13 lat miałem możliwość współpracy z różnorodnymi firmami jako zewnętrzny doradca. Wspieranie tych samych procesów wewnątrz organizacji oraz kształtowanie komunikacji korporacyjnej Provident Polska będzie dla mnie ciekawym i rozwijającym wyzwaniem – podkreśla nowy dyrektor.

Na nowym stanowisku będzie odpowiadał m.in. za komunikację korporacyjną, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru public affairs. Jego bezpośrednią przełożoną będzie Aneta Jóźwicka, członkini zarządu ds. corporate affairs.

  • 1
Hubert Kifner

Hubert Kifner – dyrektor Biura Relacji Zewnętrznych w Provident PolskaReklama