Personalia

Dominik Wójcik head of AI & machine learning solutions w GroupM

GroupM utworzyła stanowisko head of AI & machine learning solutions. Obejmie je Dominik Wójcik, który w nowej roli skupi się m.in. na rozwoju usługi Copilot, czyli systemu programatycznego zakupu mediów cyfrowych wykorzystującego sztuczną inteligencję. Zajmie się też budową algorytmów na potrzeby klientów.

Dominik Wójcik ma popularyzować wiedzę na temat AI w agencjach grupy. Będzie w tym zakresie współpracował m.in. z utworzonym niedawno działem data & tech pod kierunkiem Łukasza Pytlewskiego.

Do tej pory odpowiadał za dział realizacji kampanii w agencji Plista (sieć reklamy natywnej), a także za wdrożenia technologiczne i tworzenie nowych produktów w ramach tej marki. Kierował dwoma zespołami zajmującymi się obsługą agencji grupy. Dodatkowo zajmował się rozwojem innowacyjnych formatów reklamowych (gaming oraz formaty in image) w ramach oferty mSpark, czyli współtworzonej przez GroupM platformy skupiającej start-upy z rynku martech. Teraz będzie łączył dotychczasową funkcję nowymi zadaniami.

Awansowany manager GroupM pracuje w branży reklamowej od ośmiu lat. Zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w Nielsenie, gdzie zajmował się badaniami marketingowymi. Od blisko siedmiu lat pracuje dla GroupM. Podlega Tomaszowi Piątkowskiemu, szefowi obszaru digital i członkowi zarządu GroupM.

  • 1
Dominik Wójcik

Dominik Wójcik


 

Reklama