Rozstrzygnięcie przetargu na kampanię promującą mleko
  • 0
  • 1
7.11.2011

Rozstrzygnięcie przetargu na kampanię promującą mleko

Polska Izba Mleka oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zakończyły postępowanie konkursowe dotyczące przygotowania i realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej na rzecz mleka i wybranych produktów mleczarskich. Najwyżej sklasyfikowana została oferta przedstawiona przez konsorcjum Ecorys oraz M&CC.

Kampania zainicjowana przez Polską Izbę Mleka oraz PFHBiPM ubiega się o dofinansowanie ze środków RP i UE w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjno-informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Trzyletnia kampania o wartości netto ponad 2,4 mln euro będzie miała zasięg ogólnopolski. Jej celem jest edukacja na temat wartości odżywczych mleka i jego przetworów, wzmocnienie pozytywnego wizerunku oraz zwiększanie konsumpcji mleka, jogurtów oraz serów żółtych w Polsce.

Start programu przewidziany jest na wrzesień 2012 r.

7 listopada 2011

4 listopada 2011