„No Logo” Naomi Klein
  • 0
  • 1
20.02.2009

„No Logo” Naomi Klein

„No Logo” to książka kultowa, nazywana biblią alterglobalistów i współczesnym „Kapitałem”. Jej autorka z bezkompromisowością niezależnej dziennikarki i przenikliwością wytrawnego krytyka kultury obnaża ekspansjonistyczne zapędy międzynarodowych korporacji, analizuje ich destrukcyjny wpływ na nasz społeczny, ekonomiczny oraz kulturowy krajobraz, przekonuje, że działalność światowych koncernów stanowi poważne zagrożenie dla demokracji i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz… wzywa do oporu.

Podstawowe przesłanie Klein brzmi: chociaż niepoddane niczyjej kontroli międzynarodowe korporacje, wobec bezsilności rządów poszczególnych państw w coraz większym stopniu sprawują bezpośrednią kontrolę nad naszą globalną wioską, ich władza nie jest nieograniczona.

Z dnia na dzień rośnie liczba niezależnych środowisk, które zniecierpliwione arogancją koncernów aktywnie sprzeciwiają się ich polityce i odnoszą na tym polu znaczące sukcesy (np. w 1999 r. wielotysięczne protesty alterglobalistów zablokowały podpisanie Wielostronnego Układu o Inwestycjach, który umocniłby wszechwładzę korporacji).

Esencją książki jest analiza wszelkich form obywatelskiego sprzeciwu – od twórczych ataków na reklamy, poprzez bojkoty określonych towarów i pozwy sądowe, po wywieranie wpływu na władze lokalne. Autorka nie tylko się im wnikliwie i krytycznie przygląda, ale też zachęca do aktywnego włączenie się w te działania.

Autor: Naomi Klein
ISBN: 83-88612-77-8
Wydawca: Świat Literacki
Liczba stron: 512
Oprawa: miękka

20 lutego 2009

Reklama
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
20.02.2009

Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje

W pracy przedstawiono wiele nowych zagadnień związanych z modelowaniem zachowań konsumentów na rynku, a także proces budowy modeli na wybranych rynkach i sposoby ich praktycznego wykorzystania. Należy podkreślić, iż książka ta ukazuje konsumenta zarówno jako obiekt, którego decyzje są kształtowane przez rynek, jak i również jako jednostkę aktywnie kształtującą swoje otoczenie. Problematyka związana z konsumentem i jego rynkowymi zachowaniami została tak dobrana, aby sprzyjała przydatności książki dla badaczy tego problemu, osób zajmujących się programowaniem zjawisk rynkowych, studentów oraz praktyków, w szczególności pracowników działów marketingowych w firmach, agencji badań rynku czy też agencji reklamowych.

Reklama