Espresso

20 lutego 2009

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
20.02.2009

„No Logo” Naomi Klein

„No Logo” to książka kultowa, nazywana biblią alterglobalistów i współczesnym „Kapitałem”. Jej autorka z bezkompromisowością niezależnej dziennikarki i przenikliwością wytrawnego krytyka kultury obnaża ekspansjonistyczne zapędy międzynarodowych korporacji, analizuje ich destrukcyjny wpływ na nasz społeczny, ekonomiczny oraz kulturowy krajobraz, przekonuje, że działalność światowych koncernów stanowi poważne zagrożenie dla demokracji i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz... wzywa do oporu.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
20.02.2009

Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje

W pracy przedstawiono wiele nowych zagadnień związanych z modelowaniem zachowań konsumentów na rynku, a także proces budowy modeli na wybranych rynkach i sposoby ich praktycznego wykorzystania. Należy podkreślić, iż książka ta ukazuje konsumenta zarówno jako obiekt, którego decyzje są kształtowane przez rynek, jak i również jako jednostkę aktywnie kształtującą swoje otoczenie. Problematyka związana z konsumentem i jego rynkowymi zachowaniami została tak dobrana, aby sprzyjała przydatności książki dla badaczy tego problemu, osób zajmujących się programowaniem zjawisk rynkowych, studentów oraz praktyków, w szczególności pracowników działów marketingowych w firmach, agencji badań rynku czy też agencji reklamowych.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
20.02.2009

Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie

Książka obfituje w ciekawe i różnorodne przykłady praktyczne, które wyjaśniają globalne i lokalne implikacje postępu technicznego w naszym życiu. Analizuje niektóre z oczywistych zmian, do których zmuszą nas te nowe relacje. Zmiany dotyczą dyslokacji i dysfunkcji wywołanych rozmyślnym ignorowaniem problemu, dramatycznej rekonfiguracji warunków pracy w stopniu analogicznym do różnicy między pracą dziś a w czasach Dickensa, możliwości tworzenia nowego sektora gospodarki oferującego zatrudnienie.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
20.02.2009

Skonsumowani

Benjamin Barber przygląda się światu "stotalizowanemu" przez rynek i z niepokojem obserwuje, że w pogoni za zyskiem współczesne gospodarki krajów rozwiniętych coraz bardziej koncentrują się nie tyle na zaspokajaniu potrzeb, ile na ich stwarzaniu. Krytykuje manipulacje, którym poddawani jesteśmy od dziecka, pokazuje spustoszenie, jakie konsumeryzm sieje w życiu publicznym i obywatelskim. Dowodzi, że strategie rozwojowe wielkich korporacji wpływają nie tylko na życie prywatne jednostek, ale wręcz determinują politykę międzynarodową.

Poprzednie Następne