Makdonaldyzacja społeczeństwa
  • 0
  • 1
23.01.2009

Makdonaldyzacja społeczeństwa

Czym jest Makdonaldyzacja? Definicja podana we wstępie określa ją następująco: "Jest to proces, na mocy którego zasady prowadzenia restauracji szybkiej obsługi upowszechniają się, zagarniając coraz większe połacie życia społecznego w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie". Ludzie, którzy Makdonaldyzują zbiorowe żywienie, ale także służbę zdrowia, oświatę, sprzedaż detaliczną, nawet usługi seksualne, pragną czynić to wydajnie: dla klienta – tanio, dla społeczeństwa masowo, a dla właścicieli – z dużym zyskiem. Triumfy Makdonaldyzacji zbiegają się w czasie z całkowitym załamaniem się wszelkich ideologii, które oferowały masom obietnicę lepszego. Ritzer nie waha się przed kasandrycznymi proroctwami, ale sądzi, że należy się tej historycznej konieczności Makdonaldyzacji sprzeciwić.

Informacje archiwalne dostępne są wyłącznie dla naszych subskrybentów

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do bazy ponad

54776 informacji, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja

23 stycznia 2009

  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
23.01.2009

Marketing B2B w praktyce gospodarczej

Publikacja składa się z ośmiu rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały zostały poświęcone procesom relacji zachodzących pomiędzy podmiotami działającymi na omawianym rynku, takim jak kształtowanie się więzi partnerskich, złożoność problemów związanych z podejmowaniem decyzji zakupu. W kolejnych rozdziałach zaprezentowano specyfikę wykorzystania elementów marketingu-mix oraz dostawców oferujących produkty nabywcom instytucjonalnym. Szczególną uwagę zwrócono w tych rozważaniach na rolę marki, która nie zawsze jest dostatecznie doceniana na rynku przedsiębiorstw, jak na rynku dóbr konsumpcyjnych. Ostatni rozdział został poświęcony zaprezentowaniu przykładów strategii realizowanych na rynku B2B.