Kaja Paździerz

Kaja Paździerz

konsultant ds. klientów bezpośrednich
„Świat Motocykli” (Agora)

Od sześciu lat pracuje w branży motocyklowej. Ostatnie cztery lata na stanowisku specjalisty ds. marketingu u dystrybutorów akcesoriów motocyklowych marek premium. Z wykształcenia dziennikarz. Z zamiłowania motocyklistka i miłośniczka brandingu emocjonalnego.

Reklama