Joanna Blewąska

Joanna Blewąska

digital strategy specialist
Bluerank

Buduje strategie online oraz wypracowuje rekomendacje dla działań proklienckich. Pomaga markom skuteczniej działać i podejmować decyzje w szybko zmieniającym się, nieprzewidywalnym świecie. Absolwentka studiów podyplomowych PR oraz coaching w Szkole Głównej Handlowej. Certyfikowana trenerka biznesu, moderatorka procesu design thinking.

Reklama