IV Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”

Termin

28.09.2019

Miejsce

Poznań

Organizator

Fundacja CSR Res Severa

 

„17 Celów” to jedyny w Polsce festiwal poświęcony filmom promocyjnym i reklamowym z zakresu Agendy 2030, corporate social responsibility (CSR) i zrównoważonego rozwoju. Odbędzie się 27 i 28 września w Poznaniu w Collegium Da Vinci. Tytuł Festiwalu bezpośrednio nawiązuje do Agendy ONZ i zawartych w niej 17 Globalnych Celów (Sustainable Development Goals – SDGs).

Festiwal ma charakter konkursu na najbardziej wartościowe filmy reklamowe i promocyjne przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i samorządów mówiących o społecznej odpowiedzialności w ich strukturach. Ze względu na społeczną wagę tematu udział w festiwalu jest bezpłatny zarówno dla twórców, podmioty uczestniczące w konkursie, jak i widzów. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 6 września, natomiast 13 września ogłoszona zostanie lista zakwalifikowanych filmów.

27 września odbędą się zamknięte szkolenia dla samorządowców i wyłonione zostaną najlepsze filmy przygotowane przez jednostki samorządu terytorialnego, natomiast 28 września organizatorzy zapraszają na galę finałową konkursu, gdzie zaprezentowane zostaną najlepsze filmy przygotowane przez przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe.

IV Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” to konkurs najlepszych krótkich form filmowych (w tym filmów promocyjnych i reklamowych), nie trwających dłużej niż 5 minut, wyprodukowanych przez przedsiębiorstwa, organizacje non profit, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty zainteresowane zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością.

Tematy poruszane podczas Festiwalu dotyczą 17 celów zrównoważonego rozwoju, a zatem dotyczą wszystkich sfer aktywności człowieka. Każda organizacja czy firma może pochwalić się działaniami w takim zakresie. Do udziału w Festiwalu organizatorzy kwalifikują filmy promocyjne i reklamowe według prostych kryteriów:

  • filmy muszą poruszać ważne problemy społeczne,
  • upowszechniać założenia 17 globalnych celów lub społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazywać je w praktyce,
  • propagować uniwersalne wartości.

Oczywiście nie bez znaczenia jest ich wysoki poziom artystyczny.

Zgłoszenie i projekcja filmu w konkursie jest bezpłatna. Niezależne jury, złożone z ekspertów w swoich dziedzinach wybierze spośród nadesłanych filmów te najlepsze. Na laureatów czekają Złote, Srebrne i Brązowe Tarcze, natomiast publiczność obecna na gali finałowej wskaże swojego faworyta. Oprócz Nagrody Publiczności organizatorzy wręczą też nagrodę specjalną.

– Ta edycja festiwalu jest wyjątkowa – mówi Aldona Kłobska, wolontariuszka fundacji i prowadząca festiwal od początku jego istnienia – nawiązaliśmy współpracę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, dzięki któremu możemy zorganizować konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego. I jest to chyba najważniejszy element we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju – współpraca pomiędzy różnymi interesariuszami, spośród wszystkich 3 sektorów, władz, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych nazywanych 3. sektorem. I tylko taka współpraca tworząca kluczowy ekosystem wzajemnie wspierających się podmiotów, ma szansę na skuteczne wyeliminowanie najważniej¬szych wyzwań współczesnego świata.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia filmów do 6 września (piątek) 2019 r. W wyjątkowych wypadkach można film zgłosić później ale trzeba to uzgodnić w organizatorem. Skład jury ogłoszony zostanie do 6 września, natomiast lista filmów zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej festiwalu (www.17celow.pl) do 13 września 2019 r. 16 września opublikowany zostanie szczegółowy program Festiwalu.

Festiwal odbędzie się w dniach 27 – 28 września (piątek, sobota) w Collegium da Vinci w Poznaniu. W piątek odbędą się szkolenia dla samorządowców i wybrany zostanie najlepszy film przygotowany przez miasta lub gminy czy powiaty, natomiast Gala Finałowa festiwalu odbędzie się 28 września.

Organizatorem Festiwalu jest Fundacja CSR Res Severa. Marketing przy Kawie jest patronem medialnym wydarzenia.

Bezpłatne wejściówki można już rezerwować na portalu Evenea: evenea.pl/event/ivfestiwal17celow

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie www.17celow.pl

Partnerem Organizacyjnym Festiwalu w ramach realizowanego projektu pn. „Tworzenie Sprawiedliwych Miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa)” są Województwo Wielkopolskie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Miejsce wydarzenia:

Collegium da Vinci
Kutrzeby 10
61-719 Poznań

14 Wydarzenia

Termin
25.09 - 30.11.2023
Miejsce
Organizator
sprawny.marketing 
Więcej informacji
Termin
4–5.10.2023
Miejsce
Budapest
Organizator
Whitepress 
Więcej informacji

Organizujesz wydarzenie?

Skontakuj się z Nami - redakcja@marketingprzykawie.pl

Termin
12–13.10.2023
Miejsce
Organizator
Marketing Online 
Więcej informacji
Termin
18–19.10.2023
Miejsce
Wrocław
Organizator
HR Espresso 
Więcej informacji
Termin
19–20.10.2023
Miejsce
Organizator
Marketing Online 
Więcej informacji
Termin
23–27.10.2023
Miejsce
Warszawa
Organizator
sprawny.marketing 
Więcej informacji
Termin
23–27.10.2023
Miejsce
Warszawa
Organizator
sprawny.marketing 
Więcej informacji
Termin
6–9.11.2023
Miejsce
Poznań
Organizator
sprawny.marketing 
Więcej informacji
Termin
17.11.2023
Miejsce
Warszawa
Organizator
Deva Group 
Więcej informacji
Termin
28–30.11.2023
Miejsce
Warszawa
Organizator
sprawny.marketing 
Więcej informacji