Espresso - Strona 3772 z 5499 - Marketing przy Kawie

Espresso

20 lutego 2009

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
20.02.2009

„No Logo” Naomi Klein

„No Logo” to książka kultowa, nazywana biblią alterglobalistów i współczesnym „Kapitałem”. Jej autorka z bezkompromisowością niezależnej dziennikarki i przenikliwością wytrawnego krytyka kultury obnaża ekspansjonistyczne zapędy międzynarodowych korporacji, analizuje ich destrukcyjny wpływ na nasz społeczny, ekonomiczny oraz kulturowy krajobraz, przekonuje, że działalność światowych koncernów stanowi poważne zagrożenie dla demokracji i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz... wzywa do oporu.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
20.02.2009

Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje

W pracy przedstawiono wiele nowych zagadnień związanych z modelowaniem zachowań konsumentów na rynku, a także proces budowy modeli na wybranych rynkach i sposoby ich praktycznego wykorzystania. Należy podkreślić, iż książka ta ukazuje konsumenta zarówno jako obiekt, którego decyzje są kształtowane przez rynek, jak i również jako jednostkę aktywnie kształtującą swoje otoczenie. Problematyka związana z konsumentem i jego rynkowymi zachowaniami została tak dobrana, aby sprzyjała przydatności książki dla badaczy tego problemu, osób zajmujących się programowaniem zjawisk rynkowych, studentów oraz praktyków, w szczególności pracowników działów marketingowych w firmach, agencji badań rynku czy też agencji reklamowych.

 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
20.02.2009

Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie

Książka obfituje w ciekawe i różnorodne przykłady praktyczne, które wyjaśniają globalne i lokalne implikacje postępu technicznego w naszym życiu. Analizuje niektóre z oczywistych zmian, do których zmuszą nas te nowe relacje. Zmiany dotyczą dyslokacji i dysfunkcji wywołanych rozmyślnym ignorowaniem problemu, dramatycznej rekonfiguracji warunków pracy w stopniu analogicznym do różnicy między pracą dziś a w czasach Dickensa, możliwości tworzenia nowego sektora gospodarki oferującego zatrudnienie.

Poprzednie Następne