Katarzyna Gawlik

Katarzyna Gawlik

wiceprezes zarządu
PTPRiO

Od 15 lat wspiera decyzje biznesowe wiedzą o klientach, użytkownikach i interesariuszach podejmowanych działań. Obecnie zarządza projektami z obszaru projektowania usług i produktów cyfrowych oraz customer experience. W wolnym czasie uczy, szkoli, pisze książki i artykuły oraz przygotowuje doktorat z zarządzania.