Agnieszka Wrońska

Agnieszka Wrońska

PR account manager
Come Creations Group

Odpowiada głównie za relacje klientów z mediami, obsługiwała również projekt dla GeniCore. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Z brandingiem i PR związana od kilkunastu lat. Ma bogate doświadczenie w branży modowej i dóbr luksusowych. Obszary jej zainteresowania to: strategia, psychologia zachowań konsumenckich, CSR, ekologia i zrównoważony rozwój, komunikacja skierowana do różnych grup wiekowych. Komunikuje się sprawnie w kilku językach obcych.