Adam Łaszyn

Adam Łaszyn

prezes
Alert Media Communications

Założyciel i prezes Alert Media Communications. W branży PR od 1998 roku. Doradca w zakresie strategii komunikacji i trener medialny setek czołowych polskich firm, instytucji i osób publicznych. Wykładowca w zakresie różnych dziedzin PR m.in. w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, na Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz London School of Public Relations w Warszawie. Autor kompleksowego poradnika kontaktów z mediami „Media i ty”. Współautor książki „Sztuka public relations” i pierwszego w Polsce „Leksykonu public relations”.