AI w systemach rekomendacji. Jak i co rekomendować, aby zwiększyć zyski z koszyków?Wróć do AI w systemach rekomendacji. Jak i co rekomendować, aby zwiększyć zyski z koszyków?