Wiedzieć więcej, wymagać więcej

Czy corporate social responsibility to moda, czy autentyczne społeczne żądanie wobec przedsiębiorstw? Jakie są motywacje podjęcia idei odpowiedzialnego biznesu? I wreszcie – czy to się opłaca?

Z Bolesławem Rokiem z Centrum Etyki Biznesu rozmawia Tomasz Gregorczyk

Bolesław Rok

Partner w Responsible Enterprise Poland, współtwórca Centrum Etyki Biznesu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, członek grup eksperckich ds. CSR w Dyrektoriacie Generalnym Komisji Europejskiej do spraw Przedsiębiorczości i Przemysłu. Członek Platformy CSR w European Academy of Business in Society. Współpracownik UNDP w Polsce. Problematyką społecznej odpowiedzialności biznesu zajmuje się od piętnastu lat.
Wiedzieć więcej, wymagać więcej
Tomasz GregorczykTomasz Gregorczyk

Czy polskie społeczeństwo rzeczywiście chce odpowiedzialnego biznesu? Wie w ogóle, co to znaczy CSR?

Bolesław RokBolesław Rok

Samo pojęcie corporate social responsibility jest terminem fachowym z teorii zarządzania. Oczywiście dla społeczeństwa termin jest nieistotny, liczy się problem roli biznesu w społeczeństwie. Czy firmy istnieją tylko po to, aby dawać zyski właścicielom i akcjonariuszom? Czy mogą też przynosić korzyści zwykłym ludziom? Jak tworzyć tę społeczną wartość dodaną? Można formułować różne pytania i oczekiwania, ale zawsze zależą one od wiedzy – możemy domagać się tylko tego, o czym wiemy, że istnieje.

Zachęcamy do lektury
tego interesującego wywiadu!

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do niego oraz

4915 innych artykułów, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja