Wewnętrzne przekonania firmy

Polski PR to wciąż przede wszystkim komunikacja zewnętrzna. A przecież to pracownicy są podstawowym nośnikiem wartości i wizerunku firmy. Nastawiona właśnie na nich komunikacja wewnętrzna nie jest wcale luksusem dla wybranych, a jej lekceważenie to niemal pewny kryzys. Jak efektywnie komunikować się z pracownikami w wielkiej firmie? Jakich narzędzi używać – Intranetu, magazynu wewnętrznego, a może innych, nowatorskich rozwiązań?

Wywiad z Moniką Matak (Provident Polska) przeprowadził Tomasz Gregorczyk

Monika Matak

Kierownik ds. komunikacji wewnętrznej Provident Polska. Od ponad trzech lat kieruje Działem Komunikacji Wewnętrznej w firmie Provident Polska SA. Komunikacją wewnętrzną zajmowała się m.in. w firmach Unilever i Sanitec Koło. Jej doświadczenia zawodowe obejmują również pracę w PricewaterhouseCoopers, Multikino i Amoco Poland Ltd.

Wewnętrzne przekonania firmy

Wewnętrzny PR czy wewnętrzna komunikacja?

Monika MatakMonika Matak

Wymienne używanie terminu „komunikacja wewnętrzna” i „PR wewnętrzny” prawdopodobnie ma związek z chęcią podkreślenia współczesnych funkcji komunikacji wewnętrznej. Z położeniem nacisku na to, że jej waga zwiększa się w porównaniu do ubiegłych lat i że coraz częściej komunikacja wewnętrzna sięga po typowo PR-owe narzędzia.

Najważniejsza nie jest jednak sama terminologia, lecz to, jakie znaczenie ma dla danej organizacji komunikowanie się z pracownikami. Ja oczywiście jestem zdania, że ten rodzaj komunikowania się ma znaczenie strategiczne, bo to pracownicy tworzą język organizacji. Poprzez to, w jaki sposób realizują wartości firmy, w jaki sposób zachowują się w ramach działania organizacji, komunikują się z otoczeniem, wystawiają firmie świadectwo na zewnątrz i przyczyniają się do budowania jej wizerunku.

Zachęcamy do lektury
tego interesującego wywiadu!

Zarejestruj się bezpłatnie, aby otrzymać dostęp do niego oraz

4915 innych artykułów, newslettera

oraz informacji handlowych m.in. o wydarzeniach branżowych, usługach czy produktach wspierających marketing.

Masz już konto? Zaloguj się

Rejestracja